Akademiska seminarier i rättsvetenskap, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursen ges löpande varje termin. Nästa kursstart är den 1 september 2022.

Kunskapsutbyte och kritisk dialog som sker i akademiska (högre) seminarier är en viktig beståndsdel i modern forskning. Kursen syftar till att understödja doktorander att utveckla sina förmågor som blivande forskare att delta i det kunskapsutbyte och den dialog som utgör en viktig beståndsdel av vetenskapssamhället.


För anmälan kontakta This is an email address

Kursansvarig: Magnus Kristoffersson