This page in English

Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Januari 2018

Kontaktpersoner

Kursen syftar till att ge doktoranden goda möjligheter till teoretiskt och metodologiskt medvetna och kvalitativt väl förankrade val i sitt rättsvetenskapliga arbete. Deltagarna skall efter avslutad kurs dels visa utökad förståelse för alternativa teoretiska inriktningar inom rättsvetenskap, dels fördjupad kunskap och insikter om teoretiska och metodologiska problem vid juridisk och tvärvetenskaplig forskning. Deltagarna skall efter avslutad kurs ha reflekterat över och fördjupat sin insikt om det egna avhandlingsarbetets metodval.

Innehåll:
- Vetenskapliga, politiska, historiska, mångkulturella och genusperspektiv på rättsvetenskapen samt andra kritiska perspektiv som exempelvis ekonomiska och sociala
- Rättsfilosofi
- Argumentationsteori
- Rättsdogmatik
- Komparativa metoder
- Tvärvetenskapliga metoder.

I kursen används kursplattformen Blackboard.