This page in English

Forskningskommunikation inom medicin, 1 hp

Research Communication in Medical Sciences, 1 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare och intressenter. I kursen genomförs presentation vid nationellt sammanhang, Nobel Day Festivities, vid Örebro universitet. Presentationen ska genomföras på engelska. För att ansöka till kursen ska registrering av abstract göras. Anmälan är stängd. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Den sökande ska vidare vara antagen i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap.

Kontakt

Kursansvarig: This is an email address

Examinator: Hans Hjelmqvist

Kursadministration: This is an email address