This page in English

Forskningskommunikation inom medicin, 1 hp

Research Communication in Medical Sciences, 1 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat med andra forskare och intressenter. I kursen genomförs presentation vid nationellt sammanhang, Nobel Day Festivities, vid Örebro universitet. Presentationen ska genomföras på engelska. Anmälan till kursen är stängd. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Den sökande ska vidare vara antagen i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap.

Kontakt

Kursansvarig och examinator: Hans Hjelmqvist

Kursadministration: This is an email address