Teoretiska modeller för att beskriva lärande i matematik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen behandlar sociala, pragmatiska och kognitiva modeller för att beskriva progression i lärande i matematik. I kursen studeras teoretiska utgångspunkter för olika sätt att se på och beskriva progression i lärande i matematik. Kursen kommer också att sätta fokus på hur sätt att se på progression i lärande i matematik får olika konsekvenser för undervisning i matematik