Teorier och ramverk - forskning om praktisk kunskap i relation till teorier inom måltidskunskap och värdskap, 7,5hp

Culinary Arts and Meal Science: Theories and frameworks: research on practical knowledge related to theories in culinary arts and hospitality

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Måltidskunskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen ingår en bred översikt över hur den tvärvetenskapliga måltidsforskningen och särskilt måltidskunskapen växt fram i Sverige och ställs i relation till vetenskapens roll i samhället. Ämnet måltidskunskap och samt dess anknytning till kunskapsfilosofi diskuteras och relateras till forskning om måltider och värdskap. Därefter behandlas olika metoder relaterade till insamling av empiri gällande praktiskt/estetiska kunskaper; såsom dialog-seminarier, sensory ethnography och praktikteori. Det i Sverige nyetablerade området hantverksvetenskap presenteras.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i forskarutbildningsämnet måltidskunskap. Kursen ges på svenska alternativt engelska.

Anmälan

Kursstart vårterminen 2023.