Studentföreningar

Som student vid Örebro universitet har du möjlighet att hitta både nya fritidsintressen, vänner och föreningar att engagera dig i. Här finns det över 20 olika studentföreningar där du kan hitta den förening som du vill gå med i. Om du inte hittar en förening kan du alltid skapa en ny!

Studenters engagemang i föreningar är en viktig del av studentlivet. I Örebro finns många föreningar som du kan gå med i - oavsett om ditt intresse är fotboll, politik eller sång så finns det en förening som passar dig. Alla föreningar är öppna för fler medlemmar och nya engagerade. 

På Örebro studentkårs hemsida kan du se vilka föreningar som är samarbetsföreningar till kåren. Vi har i dagsläget ingen fullständig lista över vilka studentföreningar som finns men vi arbetar för att det ska finnas inom kort.

Lista på samarbetsföreningar till Örebro studentkår

Ekonomiskt bidrag

Örebro kommun och Örebro universitet ger ekonomiska bidrag till studentföreningar. Syftet med bidrag till studentföreningarna är att uppmuntra och möjliggöra studenters engagemang, stärka Örebro som studentstad och att på längre sikt verka för ett mer självständigt studentliv. 

Observera att ni behöver vara en samarbetsförening till Örebro studentkår för att kunna ansöka om bidrag.

Läs mer och ansök om bidragen på Örebro kommuns hemsida