"Våra studenter bidrar med insikter och idéer till min forskning"

Magnus Boström

Sociologiforskningen vid Örebro universitet är känd även internationellt. Den starka forskningen bidrar till hög kvalitet på undervisningen, berättar Magnus Boström.

Professor Magnus Boströms forskning handlar om konsumtion, aktivism och hållbarhet. Han blir ofta intervjuad i radio, tv och tidningar. Vid Örebro universitet undervisar han studenter som läser sociologi.

Magnus Boström är professor i sociologi. Här kan du läsa mer om hans forskning.

Berätta om din forskning!

–  Min forskning handlar om vår socialt och ekologiskt ohållbara masskonsumtion. Det skulle behövas fyra jordklot om alla skulle ha den livsstil som gäller i ett rikt land som Sverige. Varför konsumerar vi så mycket? Vad krävs för att kunna förändra våra livsstilar så vi kan bryta mot överkonsumtionen? Min forskning fokuserar på sociala orsaker bakom vår överkonsumtion, till exempel hur konsumtion är en viktig del av våra identiteter, umgängen och sociala status. Men det sociala kan också vara ett stöd när individer försöker ändra sina livsstilar genom att konsumera mindre.

– Jag har så länge jag kan minnas varit förundrad över att vi människor i ett sådant rikt land som Sverige inte kan nöja oss med mindre. Hur kommer det sig att vi fortsätter med en överkonsumerande livsstil trots kunskap om att den är ohållbar? 

– I min tjänst har jag under de senaste åren kunnat fördjupa mig i denna fråga som också utan tvekan blir mer och mer viktig för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle och en bra framtid för kommande generationer.

Hur ser vardagen ut för dig som forskare och lärare på Örebro universitet?

– Som professor spenderar jag den största delen av min arbetstid på forskning. Det handlar om att sätta sig in i viktiga teorier och i andras forskning. En arbetsdag består därför ofta i att läsa intressanta texter. Forskningen innebär också att leda och bedriva egna studier, exempelvis intervjustudier. Mina forskningsprojekt bygger ofta på intervjuer av människor om deras livsstilar och köpmönster. Att få ta del av deras erfarenheter och reflektioner är en viktig del av forskningen. Att kommunicera forskningsresultaten till både allmänhet och i undervisningen är en viktig del av min verksamhet. Min undervisning handlar både om det jag forskar om – och om sociologiska teorier och metoder. Det är viktigt att undervisa om hur forskning går till och om vad vetenskaplig kunskap innebär och kan bidra med.

Vad är det bästa med att undervisa?

– Mötet med studenter bidrar till en känsla och insikt att det jag forskar om är viktigt. När jag har föreläst och haft seminarier om (över)konsumtion med studenter har engagemanget ofta varit stort. Frågor om varför vi konsumerar som vi gör är något som studenter kan relatera sig till i sin vardag och som de tycker är viktiga. De bästa stunderna med studenter är när diskussionen är både fokuserad och engagerad. 

Vad betyder studenterna för dig som forskare?

– Studenter kan bidra till nya insikter och ge viktiga exempel från vardagslivet. Ibland handlar det om saker som jag inte känt till. Den respons jag får via mötet med studenter kan också bidra till nya frågeställningar. Frågor och kommentarer från studenter kan ge viktiga infallsvinklar. Mötet med studenter bidrar också till den pedagogiska uppgiften, att man som forskare behöver tränas i att förklara komplexa teorier och avancerad forskning på ett begripligt och engagerande sätt. De kommentarer jag får och de frågor som ställs bidrar till att jag kan hitta nya sätt att beskriva och förklara mina forskningsresultat.

Varför ska man plugga sociologi vid Örebro universitet?

– Det ämne jag forskar och undervisar inom, sociologi, har en forskningsmiljö som är mycket stark och vital.

Flera av våra forskare är internationellt erkända i sina respektive forskningsområden. Detta betyder att undervisningens forskningsanknytning är stark i ämnet, vilket i sin tur bidrar positivt till undervisningens kvalitet, aktualitet och relevans.

– Vi kan dels fylla undervisningen med ett viktigt innehåll, men också bidra med viktiga kunskaper om samhällsvetenskapens möjligheter och förutsättningar. 

Vad är ditt bästa tips till mig som student?

– Se till att vara engagerad i det ämne du väljer att studera. Det är nyfikenhet och genuint engagemang som skapar goda studieresultat. Och glöm inte att fokusera på studierna. Det är bra och viktigt med hobbys och sidoaktiviteter, men studierna måste få ta den tid de tar. Ha tålamod. Insatsen kan ibland eller ofta kännas krävande, men belöningen i form av ökade kunskaper och insikter är ovärderlig. Resultatet av tålamod och idogt engagemang är därför precis motsatsen till den rastlöshet som präglar överkonsumtionen: den oupphörliga jakten på nya saker och (ytliga) upplevelser.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson