”Jag vill ge mina studenter verktyg att förändra idrotten”

Natalie Barker-Ruchti

Natalie Barker-Ruchtis forskning om övergrepp inom idrotten har fått genomslag långt utanför Sveriges gränser. I Schweiz har hennes forskning bidragit till konkreta åtgärder som ska minska våld och övergrepp inom flera olika elitidrotter. Här vid Örebro universitet undervisar hon studenter på Tränarprogrammet och Sport Management.

Natalie Barker-Ruchti är docent i idrottsvetenskap. Hon kommer från Schweiz och har studerat och forskat i både Australien och Nya Zeeland.

Här kan du läsa mer om hennes forskning.

Berätta om din forskning!

– Min forskning handlar om kulturer inom idrottens värld. Vilka ideal, normer, roller och traditioner är det som tillsammans skapar den kultur som finns inom en viss idrott? Hur påverkas en idrottare som människa av att delta i en viss idrott? Det är sådana frågor jag vill besvara genom min forskning. Mycket av min forskning handlar om idrott på elitnivå. Allra mest har jag fokuserat på kvinnlig artistisk gymnastik och idrotter som konstsim och konståkning.

I min forskning har jag kunnat dokumentera och sätta ord på den mycket problematiska verkligheten som barn och unga atleter möter. En verklighet som ofta inkluderar fysiska och psykologiska övergrepp, negligering och i vissa fall även sexuella övergrepp.

– Det får allvarliga konsekvenser under lång tid, både i form av psykisk ohälsan och fysiska men.

Hur går det till när du forskar?

– Min forskning utgår från både ett sociologiskt och ett pedagogiskt perspektiv – och jag använder olika sociala teorier för att komma fram till svaren. Rent praktiskt kan det handla om att genomföra intervjuer, göra observationer eller analysera text. När jag berättar om min forskning gör jag det gärna genom storytelling. Det är en metod som innebär att jag berättar om verkliga händelser eller fakta genom kreativt skrivande för att fånga läsarens – eller lyssnarens – intresse. 

Vad är det bästa med att undervisa studenter?

– Det bästa med att undervisa är också det som innebär det största ansvaret: Att jag har chans att påverka hur studenter förhåller sig till idrott och olika idrottskulturer. Idrott kan vara något väldigt positivt och spela en viktig roll socialt. Men det är också viktigt att förstå att idrott kan orsaka skada för utövarna om man inte ser till att skapa positiva kulturer och miljöer. För mig är det viktigt att få bidra till att studenter får insikt om det här – och också att kunna ge dem verktyg att skapa positiva idrottsupplevelser.

Varför ska jag välja att plugga idrottsvetenskap på Örebro universitet?

– Idrott kan innebära något väldigt positivt för människor i alla åldrar – och för samhället i stort. Det är både meningsfullt och viktigt.

Vad är ditt bästa tips till mig som student?

– Kom med ett öppet sinne och var nyfiken på vad idrottsvetenskapen har att erbjuda!

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson