This page in English

Natalie Barker-Ruchti

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301042

Rum: G2136

Natalie Barker-Ruchti

Om Natalie Barker-Ruchti

Natalie Barker-Ruchti är docent i idrottsvetenskap med inriktning sport management och tränarskap vid Örebro universitet sedan februari 2019. Hon har en examen i idrott och hälsa från University of Otago och en master i rekreation och fritidsvetenskap från University of Wellington, båda Nya Zeeland. Sin doktorsexamen i rörelsevetenskap har Natalie Barker-Ruchti från The University of Queensland, Australien.

Forskning

Natalie Barker-Ruchtis forskning är inriktad på hur unga och vuxna idrottsutövare på elitnivå förhåller sig till lärande, identitet och hela sin livssituation, även när de har slutat med idrott. Hon har specialiserat sig på kvinnlig artistisk gymnastik, och forskar om hur man kan försäkra sig om hälsa och välbefinnande hos gymnasterna. Forskningen handlar om dagens situation, men har också ett historiskt perspektiv.

Natalie Barker-Ruchti genomför idag projektet #gymnastalliance, en internationell studie om hur kvinnliga gymnaster i många länder har väljat att träda fram, tala om och avslöja övergrepp inom sporten. Projektet startade i januari 2021.

Natalie Barker-Ruchti deltar också i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en utbildning baserad på kompetens. Hon deltar också i projektet Att coacha med teknologi, en forskning om hur teknik för att analysera och mäta prestationer används inom fotboll på elitnivå.

Hon leder också forskningen i Skadefri barn- och ungdomsidrott: mot en bättre praktik för svensk fotboll vid Göteborgs universitet. Syftet är att hitta sätt att förebygga skador utifrån tvärvetenskap.

Undervisning

Natalie Barker-Ruchti undervisar i sociologi och pedagogik, i huvudsak på Sport managementprogrammet och Tränarprogrammet. Hon handleder studenter på olika nivåer och håller kursen Tolkande skrivande i idrottsvetenskap för doktorander.

Samarbeten och uppdrag

  • Grundare av och ledare för The international Socio-Cultual research group on Women's Artistic Gymnastics, ISCWAG
  • Medlem i forskninsgruppen Reshape vid Örebro universitet
  • Medlem i forskningsgruppen SCoPE vid Göteborgs universitet
  • Ledamot i styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF)
  • Ledamot i styrelsen för SafeSport Sweden.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Marques, R. F. R. , Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Nunomura, M. & Menezes, R. P. (2021). From soccer to futsal: Brazilian elite level men players’ career pathways. Soccer & Society, 22 (5), 486-501.
Linghede, E. , Purdy, L. & Barker-Ruchti, N. (2021). Glitching trans* athletes: possibilities for research and practice in sports coaching. Sports Coaching Review.
Hausken-Sutter, S. E. , Schubring, A. , Grau, S. , Boije af Gennäs, K. & Barker-Ruchti, N. (2021). Methodological implications of adapting and applying a web‑based questionnaire on health problems to adolescent football players. BMC Medical Research Methodology, 21 (252).
Marques, R. F. R. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Marchi Júnior, W. , Menezes, R. P. & Nunomura, M. (2021). Moving Away: Intra-National Migration Experiences of Brazilian Men Elite Futsal Players During Youth. International Review for the Sociology of Sport.
Evans, A. B. , Barker-Ruchti, N. , Blackwell, J. , Clay, G. , Dowling, F. , Frydendal, S. , Gliemann Hybholt, M. , Hausken-Sutter, S. E. & et al. (2021). Qualitative research in sports studies: challenges, possibilities and the current state of play. European Journal for Sport and Society, 18 (1), 1-17.
Dohlsten, J. , Barker-Ruchti, N. & Lindgren, E. (2021). Sustainable elite sport: Swedish athletes' voices of sustainability in athletics. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 13 (5), 727-742.
Dohlsten, J. , Barker-Ruchti, N. & Lindgren, E. (2020). Caring as sustainable coaching in elite athletics: Benefits and challenges. Sport Coaching Review, 9 (1), 48-70.
Svensson, D. , Svensson, R. , Barker-Ruchti, N. & Fransson, D. (2020). Tränaren och tekniken: Om teknologins växande roll i svensk elitfotboll. Idrottsforskaren.
Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Anna, P. & Pettersson, S. (2019). An elite athlete’s storying of injuries and non-qualification for an Olympic Games: A socio-narratological case study. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11 (5), 687-703.
Andersson, R. & Barker-Ruchti, N. (2019). Career paths of Swedish top-level women soccer players. Soccer & Society, 20 (6), 857-871.
Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Cervin, G. & Nunomura, M. (2019). Coming of age: Coaches transforming the pixie-style model of coaching in women's artistic gymnastics. Sports Coaching Review, 8 (1), 7-24.
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Post, A. & Pettersson, S. (2019). Researching health behaviour in ‘real time’: Insights from a prospective study on Olympic hopefuls. Methodological Innovations, 12 (1).
Myrian, N. , Kerr, R. , Cervin, G. , Schubring, A. & Barker-Ruchti, N. (2019). THE CODE OF POINTS AND THE CAREER DEVELOPMENT IN WOMEN ' S ARTISTIC GYMNASTICS. Science of Gymnastics Journal, 11 (1), 5-14.
Hausken, S. E. S. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. & Grau, S. (2018). Injury-free children and adolescents: Towards better practice in Swedish football (FIT project). Research Ideas and Outcomes, 4, 1-16.
Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Aarresola, O. , Kerr, R. , Grahn, K. & McMahon, J. (2018). Producing success: A critical analysis of athlete development governance in six countries. International Journal of Sport Policy and Politics, 10 (2), 215-234.
Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. , Nunomura, M. , Cervin, G. & Schubring, A. (2018). The role of setting in the field: The positioning of older bodies in the field of elite women’s gymnastics. Sociology, 52 (4), 727-743.
Neves, C. M. , Filgueiras Meireles, J. F. , Berbert de Carvalho, P. H. , Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. & Caputo Ferreira, M. E. (2017). Body dissatisfaction in women’s artistic gymnastics: A longitudinal study of psychosocial indicators. Journal of Sports Sciences, 35 (17), 1745-1751.
Cervin, G. , Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. & Nunomura, M. (2017). Growing up and speaking out: female gymnasts’ rights in an ageing sport. Annals of Leisure Research, 20 (3), 317-330.
Barker-Ruchti, N. , Kerr, R. , Schubring, A. , Cervin, G. & Nunomura, M. (2017). “Gymnasts Are Like Wine, They Get Better With Age”: Becoming and Developing Adult Women’s Artistic Gymnasts. Quest (National Association for Physical Education in Higher Education), 69 (3), 348-365.
Barker, D. & Barker-Ruchti, N. (2016). Hanging up the shirt: an autoethnographic account of disengaging from a social rugby culture. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 19 (5), 711-725.
Barker-Ruchti, N. , Barker, D. , Rynne, S. B. & Lee, J. (2016). Learning cultures and cultural learning in high-performance sport: opportunities for sport pedagogues. Physical Education and Sport Pedagogy, 21 (1), 1-9.
Barker-Ruchti, N. & Schubring, A. (2016). Moving into and out of high-performance sport: the cultural learning of an artistic gymnast. Physical Education and Sport Pedagogy, 21 (1), 69-80.
Barker-Ruchti, N. , Grahn, K. & Lindgren, E. (2016). Shifting, crossing and transforming gender boundaries in physical cultures. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 19 (5), 615-625.
Håman, L. , Barker-Ruchti, N. , Patriksson, G. & Lindgren, E. (2016). The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis. Scandinavian Sport Studies Forum, 7, 27-46.
McMahon, J. & Barker-Ruchti, N. (2016). The media’s role in transmitting a cultural ideology and the effect on the general public. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 8 (2), 131-146.
Haman, L. , Barker-Ruchti, N. , Patriksson, G. & Lindgren, E. (2015). Orthorexia nervosa: An integrative literature review of a lifestyle syndrome. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10 (1).
Barker-Ruchti, N. , Barker, D. , Sattler, S. , Gerber, M. & Pühse, U. (2015). Second Generation Immigrant Girls’ Negotiations of Cultural Proximity in Switzerland: A Foucauldian Reading. Journal of International Migration and Integration, 16 (4), 1213-1229.
Barker-Ruchti, N. , Rynne, S. , Lee, J. & Barker, D. (2014). Athlete learning in Olympic sport. Sports Coaching Review, 3 (2), 162-178.
Hofmann, A. , Sinning, S. , Shelton, C. , Lindgren, E. & Barker-Ruchti, N. (2014). "Football is like chess -you need to think a lot": Women in a men's sphere. National female football coaches and their way to the top. International Journal of Physical Education : A Review Publication, 51 (4), 20-31.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Wals, A. & Tinning, R. (2014). High performance sport and sustainability: a contradiction of terms?. Reflective Practice, 15 (1), 1-11.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Rynne, S. & Lee, J. (2014). 'Just do a little more': examining expertise in high performance sport from a sociocultural learning perspective. Reflective Practice, 15 (1), 92-105.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Rynne, S. & Lee, J. (2014). Moving out of sports: A sociocultural examination of olympic career transitions. International journal of sports science & coaching, 9 (2), 255-270.
Barker-Ruchti, N. , Barker, D. & Annerstedt, C. (2014). Techno-rational knowing and phronesis: the professional practice of one middle-distance running coach. Reflective Practice, 15 (1), 53-65.
Barker-Ruchti, N. , Lindgren, E. , Hofmann, A. , Sinning, S. & Shelton, C. (2014). Tracing the career paths of top-level women football coaches: turning points to understand and develop sport coaching careers. Sports Coaching Review, 3 (2), 117-131.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Gerber, M. , Gerlach, E. , Sattler, S. & Pühse, U. (2014). Youths with migration backgrounds and their experiences of physical education: An examination of three cases. Sport, Education and Society, 19 (2), 186-203.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. & Pühse, U. (2013). Constructive readings of interactive episodes: Examining ethics in physical education from a social constructionist perspective. Sport, Education and Society, 18 (4), 511-526.
Barker-Ruchti, N. , Grahn, K. & Annerstedt, C. (2013). Moving towards inclusion: An analysis of photographs from the 1926 Women's Games in Gothenburg. International Journal of the History of Sport, 30 (8), 871-891.
Barker-Ruchti, N. , Barker, D. , Sattler, S. , Gerber, M. & Pühse, U. (2013). Sport-'It's Just Healthy': Locating Healthism within Discourses of Social Integration. Journal of ethnic and migration studies, 39 (5), 759-772.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Gerber, M. , Gerlach, E. , Sattler, S. , Bergman, M. & Pühse, U. (2013). Swiss youths, migration and integrative sport: A critical-constructive reading of popular discourse. European Journal for Sport and Society, 10 (2), 143-160.
Weber, J. & Barker-Ruchti, N. (2012). Bending, flirting, floating, flying: A critical analysis of female figures in 1970s gymnastics photographs. Sociology of Sport Journal, 29 (1), 22-41.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Rynne, S. B. & Lee, J. (2012). Olympism as education: Analysing the learning experiences of elite athletes. Educational review (Birmingham), 64 (3), 369-384.
Barker-Ruchti, N. , Barker, D. , Rynne, S. & Lee, J. (2012). 'One door closes, a next door opens up somewhere': The learning of one Olympic synchronised swimmer. Reflective Practice, 13 (3), 373-385.
Gerber, M. , Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Gerlach, E. , Sattler, S. , Knöpfli, M. , Müller, C. & Pühse, U. (2011). Sport und soziale Integration: Begriffserklärung und Konzeption der Basler SSINC-Studie. Sportunterricht, 60 (2), 227-231.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Sattler, S. , Gerber, M. & Pühse, U. (2011). Understanding youths with migration backgrounds and their relations to physical education. Sportunterricht, 60 (8), 239-242.
Barker-Ruchti, N. & Tinning, R. (2010). Foucault in leotards: Corporeal discipline in women's artistic gymnastics. Sociology of Sport Journal, 27 (3), 229-250.
Barker-Ruchti, N. (2009). Ballerinas and pixies: a Genealogy of the Changing Female Gymnastics Body. International Journal of the History of Sport, 26 (1), 45-62.
Barker-Ruchti, N. (2008). "They must be working hard": An (auto-)ethnographic account of women's artistic gymnastics. Cultural Studies - Critical Methodologies, 8 (3), 372-380.
Barker-Ruchti, N. (2006). "Stride jump - begin!" Swedish gymnastics in Victorian England. Sporting Traditions, 23 (1), 13-30.
Ruchti, N. (2002). A study journey: A useful example of action research. Journal of Physical Education New Zealand, 35 (1), 12-24.

Artiklar, forskningsöversikter

Hausken-Sutter, S. E. , Pringle, R. , Schubring, A. , Grau, S. & Barker-Ruchti, N. (2021). Youth sport injury research: a narrative review and the potential of interdisciplinarity. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7 (1).

Kapitel i böcker, del av antologier

Barker-Ruchti, N. , Purdy, L. & Dudeniene, L. (2021). It’s on BOYS!: University Coach Educators and the Production, Maintenance, and Disruption of Gender Structures. I: Leanne Norman, Improving Gender Equity in Sports Coaching. . Routledge.
Barker-Ruchti, N. , Booth, E. , Cavallerio, F. , Cervin, G. , Simion, D. , Nunomura, M. & Smits, F. (2020). Diversification of women's artistic gymnastics since the fall of Communism. I: Roslyn Kerr, Natalie Barker-Ruchti, Carly Stewart, Gretchen Kerr, Women's Artistic Gymnastics: Socio-cultural Perspectives. . Routledge.
Barker-Ruchti, N. , Stewart, C. & Schubring, A. (2020). Gender-based violence in women’s artistic gymnastics and implications for prevention and other sports. I: Melanie Lang, The Routledge Handbook of Athlete Welfare. London: Routledge.
Schubring, A. & Barker-Ruchti, N. (2020). Navigating sports medical practice in women's artistic gymnastics: A socio-cultural analysis. I: Roslyn Kerr, Natalie Barker-Ruchti, Carly Stewart, Gretchen Kerr, Women's Artistic Gymnastics: Socio-cultural Perspectives. . Routledge.
Greey, A. & Barker-Ruchti, N. (2019). An auto-ethnographic account of one athlete's journey to reconciling gender diversity through elite boxing: A case of a volleyball athlete who became an elite boxer. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete learning in elite sport: A cultural framework (ss. 153-164). Abingdon, Oxon: Routledge.
Barker-Ruchti, N. (2019). Contemporary elite sport landscape. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework. Abingdon, Oxon: Routledge.
Barker-Ruchti, N. (2019). Cultural perspective of learning. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework. Abingdon, Oxon: Routledge.
Barker-Ruchti, N. (2019). Existing theories of learning. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework. Abingdon, Oxon: Routledge.
Barker-Ruchti, N. (2019). Insights and implications for research and practice. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework. Abingdon, Oxon: Routledge.
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Kerr, R. , Cervin, G. & Nunomoura, M. (2019). Maintaining a dual career horizon in women’s artistic gymnastics: A case of a gymnast. I: Natalie Barker-Ruchti, Athlete learning in elite sport: A cultural framework. . Routledge.
Barker-Ruchti, N. & Schubring, A. (2017). People in contexts. I: Michael L. Silk, David L. Andrews & Holly Thorpe, Routledge Handbook of Physical Cultural Studies (ss. 495-504). . Routledge.
Sattler, S. , Barker, D. & Barker-Ruchti, N. (2017). Zur Basler SSINC-Studie - ein Mixed Method-Projekt: Befunde aus den qualitativen Interviews. I: Markus Gerber, Uwe Pühse, Sport, Migration und soziale Integration: Eine empirische Studie zur Bedeutung des Sports bei Jugendlichen. Zürich: Seismo.
Barker, D. , Nielsen, J. , Wahlström, M. , Barker-Ruchti, N. , Carlén, U. & Maivorsdotter, N. (2016). Jacob and Martin: Developing digital technology competence in physical education teacher education. I: Ashley Casey, Victoria A. Goodyear & Kathleen M. Armour, Digital Technologies and Learning in Physical Education: Pedagogical Cases (ss. 231-246). . Taylor & Francis Group.
Barker-Ruchti, N. & Pühse, U. (2016). Leistungssport. I: Dick M., Marotzki W., Mieg H., Handbuch Professionsentwicklung (ss. 617-628). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Gerber, M. & Pühse, U. (2014). Maria: Italian, female, and pursuing dreams of elite soccer success in Switzerland. I: Kathleen Armour, Pedagogical Cases in Physical Education and Youth Sport (ss. 171-183). . Taylor & Francis.
Weigelt-Schlesinger, Y. , Tschirren, K. & Barker-Ruchti, N. (2014). Migrantinnen im Schweizer Sport - Partizipation trotz sozialer Grenzziehungen. I: Vielfältig alltäglich: Migration und Geschlecht in der Schweiz (ss. 182-204). Zürich: Seismo.

Konferensbidrag

Barker-Ruchti, N. & Varea, V. (2021). Survivor stories: Healing from sexual abuse in women’s artistic gymnastics. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 2021 World Congress of Sociology of Sport, [DIGITAL], November 15-19, 2021. (ss. 66-67).
Barker-Ruchti, N. & Purdy, L. (2019). Fostering sustain‘abilities’: Scribing sustainability thinking in an undergraduate sports coaching degree. I: Trudie Walters, Roslyn Kerr and Emma J. Stewart, The Diversity of Leisure Proceedings of the Australian and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) 14th Biennial Conference. Konferensbidrag vid Australia and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) 2019, Queenstown, New Zealand, December 10-13, 2019..
Pinheiro, C. , Stewart, C. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. & Smits, F. (2019). Springboard: An interactive education tool to prevent gender-based violence against girls in gymnastics. Konferensbidrag vid International Congress - CIDESD 2019, Maia, Portugal, February 1-2, 2019 (ss. 218-218). UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Svensson, D. , Svensson, R. , Fransson, D. & Barker-Ruchti, N. (2019). Techno-challenge: Implications of technology on sports coaching in Sweden. I: Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens 2019 (Idrotts)tendenser i tiden. Konferensbidrag vid Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens, Stockholm, 21-22 november, 2019.
Barker-Ruchti, N. , Booth, E. , Cervin, G. , Dumitriu, D. , Nunomura, M. & Smits, F. (2019). The glocalised process of sport development: Diversification of women’s artistic gymnastics. I: Trudie Walters, Roslyn Kerr and Emma J. Stewart, The Diversity of Leisure Proceedings of the Australian and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) 14th Biennial Conference. Konferensbidrag vid Australia and New Zealand Association for Leisure Studies(ANZALS) 2019, Queenstown, New Zealand, December 10-13, 2019..
Kerr, R. , Moreham, R. & Barker-Ruchti, N. (2019). The practice of talent identification and athlete development. Konferensbidrag vid World Congress of Sociology of Sport (ISSA), Dunedin, New Zealand, April 24-27, 2019..
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Post, A. & Pettersson, S. (2018). Challenges and possibilities of prospective research in elite sport: Insights from the 'Paths to Rio study'. Konferensbidrag vid 2018 World Congress of Sociology of Sport (ISSA 2018), Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018.
Barker-Ruchti, N. (2018). Integrating training and coaching science: Current deficits, perils and opportunities for sport coaching education in Sweden. I: Book of abstracts. Konferensbidrag vid Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI conference 2018), Falun, November 21-22, 2018. (ss. 19-22). SVEBI.
Stewart, C. , Barker-Ruchti, N. & Schubring, A. (2018). Let’s talk about gender-based violence in women’s gymnastics. Konferensbidrag vid ISSA Conference, Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018.
Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. & Storek, D. (2018). Mapping the socio-cultural dimensions of women’s artistic gymnastics: A research tree approach. I: ISSA 2018 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid World Congress of Sociology of Sport, Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018. (ss. 26-26). ISSA.
Nunomura, M. , Barker-Ruchti, N. , Kerr, R. , Cervin, G. & Schubring, A. (2018). Older gymnasts in women’s artistic gymnastics: Moving beyond a bodily focus. Konferensbidrag vid 2018 World Congress of Sociology of Sport (ISSA 2018), Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018.
Boije af Gennäs, K. , S. Hausken, S. E. , Schubring, A. , Grau, S. & Barker-Ruchti, N. (2018). Researching overuse injuries among adolescent soccer players using an interdisciplinary approach. I: Book of abstracts. Konferensbidrag vid Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI conference 2018), Falun, November 21-22, 2018. (ss. 39-43). SVEBI.
Rodrigues Marques, R. F. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , dos Anjos Januário, J. , Pombo Menezes, R. & Nunomura, M. (2018). The familial cultural inheritance of Brazilian men elite futsal players: an influential factor on sport career.. Konferensbidrag vid Swedish Behavioural and Social Science Sport Research (SVEBI) annual conference, Falun, Sweden, November 21-22, 2018.
S. Hausken, S. E. , Schubring, A. , Grau, S. & Barker-Ruchti, N. (2018). Understanding and researching youth football injuries with an interdisciplinary approach: Current literature and project experiences. I: ISSA 2018 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid World Congress of Sociology of Sport, Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018. (ss. 118-118). ISSA.
Marques, R. F. R. , Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Nunomura, M. , Menezes, R. P. & Marchi Junior, W. (2017). The dual career: Experiences of Brazilian men elite futsal players. I: Irena Slepičková, The Values of Sport Between tradition and (post)modernity. Konferensbidrag vid 14th European Association for Sociology of Sport Conference, Prague, June 14-17, 2017. (ss. 67-67).
Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Post, A. & Pettersson, S. (2017). "They think that high qualification limits make us perform better, but they push us too hard": An athlete’s story of non-qualification for the Rio Olympic Games. Konferensbidrag vid ISSA World Congress of Sociology of Sport, Taoyuan, Taiwan, May 30 - June 2, 2017..
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Post, A. & Pettersson, S. (2017). Understanding elite sport risk behaviour from a career perspective: A prospective case study with Olympic hopefuls. Konferensbidrag vid Nordic Sport Science Conference, Halmstad, Sweden, November 22–23, 2017.
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Aarresola, O. , Grahn, K. , Kerr, R. & McMahon, J. (2016). Centralising, Negotiating or Delegating?: An International Comparison of Athlete Development Governance. Konferensbidrag vid ISSA 51st World Congress of Sociology of Sport, Budapest, Hungary, June 8-12, 2016.
Marques, R. F. R. , Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Nunomura, M. & Menezes, R. P. (2016). Futsal over football: A study on young Brazilian men players´ move into futsal career. Konferensbidrag vid V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte – ALESDE, Atlixco, Mexico, October 26-28, 2016..
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Post, A. & Pettersson, S. (2016). ‘It has always been my dream’: Elite athletes’ experiences of the pre-competition phase. Konferensbidrag vid 13th European Association for Sociology of Sport Conference (EASS 2016): Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen, Denmark, May 4-7, 2016.
Lindgren, E. , Barker-Ruchti, N. , Hofmann, A. , Sinning, S. & Shelton, C. (2016). Praktisk visdom och omhändertagande - ett tecken på professionalism?: En studie bland svenska kvinnliga landslagsledare i fotboll. Konferensbidrag vid Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI), Örebro, November 16-17, 2016..
Barker-Ruchti, N. , Kerr, R. , Schubring, A. , Nunomura, M. & Cervin, G. (2016). Towards a Pedagogy of Athlete Development in Women’s Artistic Gymnastics. Konferensbidrag vid International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) Conference, University of Wyoming, Laramie, USA, June 8-11, 2016..
Dohlsten, J. , Barker-Ruchti, N. & Lindgren, E. (2016). Vändpunkter och avgörande händelsers påverkan på elitfriidrottstränares karriärer och tränarskap. Konferensbidrag vid Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI),Örebro, November 16-17, 2016..
Nunomura, M. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. , Kerr, R. , Cervin, G. & Marques, R. F. R. (2015). Coming of Age in Women Artistic Gymnastics: The influence of rules on career development. Konferensbidrag vid 12th European Association for Sociology of Sport Conference, Dublin, Ireland, June 10-13, 2015.
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. & Kerr, R. (2015). Coming of Age: The interaction of factors that prolong high-performance gymnastics careers. Konferensbidrag vid ISSA 2015 World Congress of Sociology of Sport, Paris, France, June 9-12, 2015.
Cervin, G. , Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. , Schubring, A. & Nunomura, M. (2015). Growing up and speaking out: Female gymnasts’ rights in an ageing sport. I: Detailed ANZALS Conference Program 2015. Konferensbidrag vid 12th Biennial Australia New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) Conference, Adelaide, Australia, December 9-11, 2015..
Barker-Ruchti, N. & Schubring, A. (2015). Moving into and out of high-performance sport: The cultural learning of an artistic gymnast. I: ISSA 2015 World Congress Book of Abstracts. Konferensbidrag vid ISSA World Congress of Sociology of Sport, Paris, France, June 9-12, 2015.. International Sociology of Sport Association (ISSA).
Håman, L. , Barker-Ruchti, N. , Patriksson, G. & Lindgren, E. (2015). Orthorexia is framed as exercise dependence in Swedish daily newspapers. Konferensbidrag vid Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI), Växjö, Sverige, 11-12 november, 2015.
Håman (née Eriksson), L. , Patriksson, G. , Barker-Ruchti, N. & Lindgren, E. (2014). Disordered eating outside the sport setting: Contextualizing representations of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers. Konferensbidrag vid AIESEP (International Association for Physical Education in Higher Education) World Congress, Auckland, New Zealand, February 10-13, 2014.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Rynne, S. & Lee, J. (2014). Examining expertise in high performance sport from a sociocultural learning perspective. Konferensbidrag vid International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) conference, Auckland, New Zealand, February 10-13, 2014..
Schubring, A. , Barker-Ruchti, N. , Kerr, R. & Nunomura, M. (2014). Older Gymnasts and the Culture of Women’s Artistic Gymnastics. Konferensbidrag vid Gender and Sports Conference: Transnational Body and Movement Cultures from a Gender Perspective, Copenhagen, denmark, November 13-15, 2014.
Håman (née Eriksson), L. , Barker-Ruchti, N. , Patriksson, G. & Lindgren, E. (2014). Research ethics within the study: Fitness professionals’ talk of health and orthorexia nervosa. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Qualitative Research in Sport & Exercise, Loughborough, UK, September 1-3, 2014.
Barker, D. , Barker-Ruchti, N. , Wals, A. E. J. & Tinning, R. (2014). Sustainability and high performance sport: A contradiction in terms?. Konferensbidrag vid International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Auckland, New Zealand, February 10-13, 2014..
Lindgren, E. , Barker-Ruchti, N. , Hofmann, A. , Sinning, S. & Shelton, C. (2014). The mapping grid as a tool to develop and deepened interviews. I: Winther, Helle, Closer to the body through poetic kairos narratives? Abstract from International Conference on Qualitative Research in Sport & Exercise, Loughborough, United Kingdom. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Qualitative Research in Sport & Exercise, Loughborough, United Kingdom, September 1-3, 2014. (ss. 39-40).
Kerr, R. , Barker-Ruchti, N. , Nunomura, M. & Schubring, A. (2014). The production of the adult gymnast: Towards best practice in women’s artistic gymnastics. Konferensbidrag vid International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Auckland, New Zealand, February 10-13, 2014.
Barker-Ruchti, N. , Lindgren, E. , Hofmann, A. , Sinning, S. & Shelton, C. (2013). Top-level women football coaches’ view of critical events in their coaching career. Konferensbidrag vid 7th meeting of the transnational working group for the study of gender and sport, Gothenburg, Sweden, December 13-14, 2013..
Håman (née Eriksson), L. , Patriksson, G. , Barker-Ruchti, N. & Lindgren, E. (2012). “Men do not want to be associated with medical conditions that are perceived women-only issues”: gendered constructions of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers. I: Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut Abstracts: SVEBI 2012. Konferensbidrag vid 2012 års SVEBI-konferens (Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning): Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut, Umeå, Sverige, 14-15 november, 2012.

Samlingsverk (redaktör)

Kerr, R. (ed.) , Barker-Ruchti, N. (ed.) , Stewart, C. (ed.) & Kerr, G. (ed.) (2020). Women's Artistic Gymnastics: Socio-cultural Perspectives. Routledge (Women, Sport and Physical Activity ).
Barker-Ruchti, N. (ed.) (2019). Athlete learning in elite sport: A cultural framework. Abingdon, Oxon: Routledge (Routledge research in sports coaching ).
Barker-Ruchti, N. (ed.) , Grahn, K. (ed.) & Lindgren, E. (ed.) (2017). Gender in physical culture: Crossing boundaries - reconstituting cultures. Abingdon, Oxon: Routledge (Sport in the global society, contemporary perspectives ).
Barker-Ruchti, N. (ed.) & Barker, D. (ed.) (2015). Sustainability in high performance sport: current practices - future directions. London: Routledge.
Barker-Ruchti, N. (ed.) (2011). Women's artistic gymnastics: an (auto-)ethnographic journey. Basel: Edition gesowip.

Övrigt