This page in English

Natalie Barker-Ruchti

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301042

Rum: G2136

Natalie Barker-Ruchti

Om Natalie Barker-Ruchti

Natalie Barker-Ruchti är docent i idrottsvetenskap med inriktning sport management och tränarskap vid Örebro universitet sedan februari 2019. Hon har en examen i idrott och hälsa från University of Otago och en master i rekreation och fritidsvetenskap från University of Wellington, båda Nya Zeeland. Sin doktorsexamen i rörelsevetenskap har Natalie Barker-Ruchti från The University of Queensland, Australien.

Forskning

Natalie Barker-Ruchtis forskning är inriktad på hur unga och vuxna idrottsutövare på elitnivå förhåller sig till lärande, identitet och hela sin livssituation, även när de har slutat med idrott. Hon har specialiserat sig på kvinnlig artistisk gymnastik, och forskar om hur man kan försäkra sig om hälsa och välbefinnande hos gymnasterna. Forskningen handlar om dagens situation, men har också ett historiskt perspektiv.

Natalie Barker-Ruchti genomför idag projektet #gymnastalliance, en internationell studie om hur kvinnliga gymnaster i många länder har väljat att träda fram, tala om och avslöja övergrepp inom sporten. Projektet startade i januari 2021.

Natalie Barker-Ruchti deltar också i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en utbildning baserad på kompetens. Hon deltar också i projektet Att coacha med teknologi, en forskning om hur teknik för att analysera och mäta prestationer används inom fotboll på elitnivå.

Hon leder också forskningen i Skadefri barn- och ungdomsidrott: mot en bättre praktik för svensk fotboll vid Göteborgs universitet. Syftet är att hitta sätt att förebygga skador utifrån tvärvetenskap.

Undervisning

Natalie Barker-Ruchti undervisar i sociologi och pedagogik, i huvudsak på Sport managementprogrammet och Tränarprogrammet. Hon handleder studenter på olika nivåer och håller kursen Tolkande skrivande i idrottsvetenskap för doktorander.

Samarbeten och uppdrag

  • Grundare av och ledare för The international Socio-Cultual research group on Women's Artistic Gymnastics, ISCWAG.
  • Medlem i forskningsgruppen ReShape vid Örebro universitet.
  • Medlem i forskningsgruppen SCoPE vid Göteborgs universitet.
  • Ledamot i styrelsen för Centrum för idrottsforskning (CIF).
  • Ledamot i styrelsen för SafeSport Sweden.
  • Forskningschef för Gymnasts for Change.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt