This page in English

Om PAN Sweden

Om PAN Sweden

PAN Sweden bidrar med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner så att konsumentens val av mat ska kunna vara hälsosamt för dem själva och hållbara för planeten

PAN Sweden är ett interdisciplinärt tvärvetenskapligt forskningscenter i samarbete med flertalet andra lärosäten, företag och offentlig verksamhet. Verksamheten koordineras av Örebro universitet och finansieras av det svenska forskningsrådet Formas. Målet är att ur ett individualiserat näringsperspektiv klargöra sambandet mellan råvarubearbetning inom livsmedelsindustrin, struktur, biotillgänglighet, spjälkning och fermentering av växtproteiner i tarmen, samspelet mellan växtproteiner och fibrer, samt vilka effekter detta har på tarmhälsa, ämnesomsättning och psykisk hälsa.

PAN utvecklar kontinuerligt en redskapslåda med modellsystem och metoder för att kunna främja innovationer av nya växtbaserade produkter. Dessa produkter ska både vara bevisat bra för hälsa och för välmående – och samtidigt kunna vara konsumentens första val.

Inom centret finns samlat en globalt unik uppsättning kompetenser från olika vetenskapsområden, näringsliv och offentlig sektor som spänner över områden som livsmedel, nutrition, teknik, medicin och social vetenskap. Ambitionen är att ge Sverige en exklusiv möjlighet att framgångsrikt bygga upp kunskap, kompetens och skicklighet för att bli världsledande inom livsmedel baserade på växtproteiner.