This page in English

Partners

PAN Sweden är beroende av ett starkt och förtroendefullt samarbete med akademiska, industriella och offentliga partner, en grund för ett gemensamt ansvar att bemöta de utmaningar som identifierats.

Forskarna på universiteten bidrar med vetenskaplig kompetens inom olika områden, och med merparten av laboratorium och utrustning. Resultat av forskning inom PAN kommer i sin tur att möjliggöra för industriella partner att utveckla hållbara och hälsosamma livsmedel baserade på växtproteiner som är både smakliga och som tas emot positivt av konsumenter. Industriella partner kommer också ges möjligheten att utveckla nya pre- och probiotiska produkter inom samverkan med PAN. Det handlar om produkter som med sin inverkan på tarmens mikrobiella ekosystem kan gynna uppkomsten av mer hälsosamma nedbrytningsprodukter, och samtidigt minska möjliga negativa effekter kopplade till ett högt intag av proteiner – allt inom begreppet precisionsnutrition.

För PAN Swedens partner inom offentlig sektor kommer forskningsresultaten kunna ingå i riktade kostrekommendationer mot specifika konsumentgrupper, till exempel äldre eller yngre vuxna. Resultaten kan också ligga till grund för hur olika typer av restauranger ska kunna använda den här typen av produkter i sina menyer på ett framgångsrikt sätt. Det innefattar till exempel skolor, arbetsplatser, äldreomsorgen och snabbmatsrestauranger.
Medverkan från partner inom privat så väl som offentlig sektor i PAN kommer över tid att gradvis övergå från att stödja utvecklingen av den vetenskapliga redskapslådan (pre-kompetativt), mot att senare kunna använda utvalda delar av dessa verktyg till att i eget syfte utveckla nya produkter (kompetativt).

PAN kommer inledningsvis att utgå från flera redan kända modellproteiner och kostfibrer för att kunna etablera denna redskapslåda med dess användbara modellsystem utifrån ett pre-kompetativt perspektiv. I förlängningen kommer sedan andra proteiner och kostfibrer, pro- och prebiotika, processtekniker med mera att kunna studeras i mer kompetativa sammanhang tillsammans med enskilda industriella partner som har ett eget intresse att utveckla specifika produkter för marknaden. PAN Sweden kommer därigenom kunna utgöra den dynamiska forsknings- och innovationsmiljö som gradvis kommer bygga upp både fördjupad och breddad kunskap och kompetens i samverkan med sina partner - och på så sätt göra det möjligt för både privat och offentlig sektor att uppnå sina långsiktiga ambitioner.