This page in English

Konferens — Forskning om högre utbildning

Forumhuset

Välkommen till konferensen ”Forskning om högre utbildning” som anordnas av Örebro universitet den 19–20 maj 2021!

Viktiga datum

15 januari 2021 – sista dag för inlämning av bidrag

1 mars 2021 – besked om accepterade bidrag

15 mars 2020 – call for papers släpps

Konferensen kommer att vara helt digital.

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige.

För frågor om konferensen är du varmt välkommen att kontakta oss på This is an email address 

Position-paper

Sverre Wide (Örebro universitet), "Vad är och vad kan högskolepedagogisk forskning vara?"
Respondenter: Lars Geschwind (KTH) och Katarina Mårtensson (Lunds universitet)

Huvudtalare 

Tone Dyrdal Solbrekkeer

Respondenter: Shirin Ahlbäck Öberg (Uppsala universitet) och Torgny Roxå (Lunds universitet)

Tone Dyrdal Solbrekkee er professor i pedagogikk og høyere utdanning ved Institutt for pedagogikk, universitetspedagog ved LINK - Senter for Læring og Utvikling, Universitetet i Oslo (UiO) og gjesteprofessor ved Örebro universitet.

Hon har lang erfaring som forsker og praktiker innen grunn- og høyere utdanning, både som lærer og leder, senere år med spesielt fokus på forståelse av 'profesjonelt ansvar' og formålet med høyere utdanning.

Hennes pågående forskning fokuserar både teoriutvikling og empirisk forskning på hvordan universitetspedagogernas roller och ansvarsområden er i endring och hur lokala sammanhang påverkar bildandet och utvecklingen av universitetspedagoger.

Boken Leading Higher Education As and For Public Good - Rekindling Education as Praxis - ett produkt av Formation prosjektet - utgitt på Routledge I 2020, beveger seg mellom teori og praksis og viser muligheter og begrensninger ved deliberative attitude (holdning) og kommunikasjon både i forskning, utdanningsledelse og undervisning i høyere utdanning. 

Sharon Rider

Respondenter: Andreas Bergh (Örebro universitet) och Max Scheja (Stockholms universitet)

Sharon Rider är professor i filosofi vid Uppsala Universitet, där hon var prodekanus för filosofisk-historiska fakulteten 2008-2014. Hon sitter i styrelsen för forskningsnätverket HERO (Higher Education as Research Object).  Hennes senaste publikation är World Class Universities: A Contested Concept (Springer 2020).

 

Oru-hpc-logotype.png

Tidskriften-Högre-utbildning-logotype.png