This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

2021 Konferens — Forskning om högre utbildning

Forumhuset

Konferensen "Forskning om högre utbildning" genomfördes 19 - 20 maj av Örebro universitet.

Med anledning av Covid-19 genomfördes konferensen digitalt.

Nedan finns inspelade filmer från Välkommen till FHU20021, öppningsanförande och huvudanförande. Via programmet finns material som presentatörerna har delat.

För frågor om konferensen är du varmt välkommen att kontakta oss på hogskolepedagogisktcentrum@oru.se 

Anna-Karin Andershed och Kristin Ewins.

Välkommen till FHU2021

Prorektor Anna-Karin Andershed och Högskolepedagogiskt centrums föreståndare Kristin Ewins öppnar konferensen. 

Huvudtalare

Tone Dyrdal Solbrekke

Huvudtalare Tone Dyrdal Solbrekke - Universitet i Oslo och Örebro universitet

Respondenter: Shirin Ahlbäck Öberg (Uppsala universitet) och Torgny Roxå (Lunds universitet)

Tone Dyrdal Solbrekke er professor i pedagogikk og høyere utdanning ved Institutt for pedagogikk, universitetspedagog ved LINK - Senter for Læring og Utvikling, Universitetet i Oslo (UiO) og gjesteprofessor ved Örebro universitet.

Hon har lang erfaring som forsker og praktiker innen grunn- og høyere utdanning, både som lærer og leder, senere år med spesielt fokus på forståelse av 'profesjonelt ansvar' og formålet med høyere utdanning.

Hennes pågående forskning fokuserar både teoriutvikling og empirisk forskning på hvordan universitetspedagogernas roller och ansvarsområden er i endring och hur lokala sammanhang påverkar bildandet och utvecklingen av universitetspedagoger.

Boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis - ett produkt av Formation prosjektet - utgitt på Routledge I 2020, beveger seg mellom teori og praksis og viser muligheter og begrensninger ved deliberative attitude (holdning) og kommunikasjon både i forskning, utdanningsledelse og undervisning i høyere utdanning. 

Sharon Rider

Huvudtalare Sharon Rider - Uppsala universitet

Respondenter: Andreas Bergh (Örebro universitet) och Max Scheja (Stockholms universitet)

Sharon Rider är professor i filosofi vid Uppsala universitet, där hon var prodekanus för filosofisk-historiska fakulteten 2008–2014. Hon sitter i styrelsen för forskningsnätverket HERO (Higher Education as Research Object).  Hennes senaste publikation är World Class Universities: A Contested Concept (Springer 2020).

 

Öppningsanförande

Sverre Wide.

Öppningsanförande Sverre Wide - Örebro universitet

I öppningsanförandet diskuterar vi frågan om hur man kan förstå vad högskolepedagogisk forskning är, dess organisatoriska och ideologiska hemvist och något om dess vetenskapliga möjligheter och status. Tre olika vägar att bestämma högskolepedagogisk forskning prövas, vilket mynnar ut i ett försök till en provisorisk definition. Avslutningsvis diskuteras ett antal konsekvenser av denna definition.

Sverre Wide är docent och lektor i sociologi med inriktning mot högskolepedagogik vid Örebro universitet. Han forskar huvudsakligen inom området sociologisk teori och arbetar för närvarande bl.a. med projektet ”Academic ingnorence – a necessary prerequisite for research and higher education?” Han är sekreterare i Nordiska sociologförbundet, ledamot i Kriteriums redaktionsråd och en av redaktörerna för skriftserien Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. Hans senaste publikation är Schack och social interaktion.

Respondenter: Lars Geschwind och Katarina Mårtensson 


Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning höll till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige.

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitets logotyp

Tidskriften-Högre-utbildning-logotype.png