CSB Circular Economy

Om CSB Circular Economy

Cirkulär ekonomi – från teori till praktik

Framtiden är cirkulär – det innebär stora omställningar för företag, individer och samhälle. Skillnaden mellan den linjära ekonomin och den cirkulära är att resurser bibehålls inom systemet – och mängden sopor och avfall reduceras. Resurser används mer effektivt, under längre tid och för komplementära ändamål för att minimera exploatering av naturresurser.