CSB Value Chain

Flygplan och hamn

Om CSB Value Chain

CSB Value Chain är Örebro universitets center för forskning inom hållbar logistik. CSB Value Chain:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena logistiklösningar, policy och teknologi, samt dess gränsytor, för att göra logistik- och supply chain-lösningar ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

CSB Value Chain:s vision är ett hållbart logistiksystem som bidrar till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet. Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling (The UN Sustainable Development Goals).

I centret samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om logistiklösningar och därmed uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet. Forskningscentret leds av professor Frans Prenkert.