Center for Sustainable Business och PSF@ORU

Örebro universitets plattform för hållbar framtid (PSF@ORU)

Örebro universitets plattform för hållbar framtid (PSF@ORU) 

Örebro universitets plattform för hållbar framtid (PSF@ORU) bygger på premissen att vi inom en mycket snar framtid måste transformera samhället i grunden för att skapa en hållbar framtida tillvaro. En viktig komponent i transformationen är tillgången till och utvecklingen av ny relevant och vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för medvetna och systematiska beslut hos alla aktörer i samhällets samtliga funktioner från nationell till global nivå. 

CSB bidrar till PSF@ORU med forskning om ekonomiska aspekter på hållbarhet och med kunskap om ekonomiers funktionssätt, ekonomiska principer och mekanismer samt ekonomins gränser och möjligheter i det vidare samhällssystemet. CSB levererar viktig kunskap om ekonomins roll för transformativ förändring för en hållbar framtid.

Mer information om plattformen finns här -  PSF@ORU