This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Att kommunicera acceptans och förståelse av smärtpatienters upplevelser tar inte extra tid

En fysioterapeut undersöker en patients rygg.

En ny studie som publicerats i European Journal of Physiotherapy undersökte validerande och invaliderande kommunikation hos fysioterapeuter i mötet med patienter med smärta i ländryggen.

Intervjuer med patienter analyserades före och efter det att fysioterapeuterna genomgick en utbildning i Cognitive Functional Therapy (CFT) som innehöll en utbildningssession i validerande kommunikation. Resultat visar att validering ökade och invalidering minskade hos fysioterapeuterna från före till efter utbildningen. Även om intervjuerna var längre efter utbildningen jämfört med före, så hade det med andra faktorer att göra än ökad validering och minskad invalidering. Detta indikerar att det inte tar extra tid att ägna sig åt att kommunicera acceptans och förståelse, något som många inom hälso- och sjukvården oroar sig för.

Läs artikeln i sin helhet här:

Holopainen, Riikka.,  Lausmaa, Mikko., Edlund, Sara., Carstens-Söderstrand, Johan., Karppinen, Jaro., O’Sullivan, Peter., Linton, Steven J.  (2021) Physiotherapists’ validating and invalidating communication before and after participating in brief cognitive functional therapy training. Test of concept study