This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny forskning: Risken för långvarig opioidförskrivning bland patienter med kronisk smärta hänger samman med psykisk ohälsa

Rödvita piller, ett stetoskop, en penna och ordet "Chronic Pain"

Opioidförskrivning för kronisk smärtproblematik är vanligt och hänger ihop med psykisk ohälsa

I en ny studie har opioidförskrivning hos patienter med långvarig smärta som söker specialistvård studerats. Det visade sig att opioidförskrivning var vanligt, över hälften av patienterna fick minst ett recept på opioider under en tvåårstid efter specialistbedömningen. Det visade sig även att ju mer smärta, nedstämdhet och svårigheter att hantera smärta som patienterna rapporterade desto högre risk att fastna i långvarigt opioidbruk.

Sammantaget tyder studiens resultat på att opioidförskrivning är vanligt förekommande och att det hänger ihop med såväl medicinska som psykologiska faktorer. Inte minst visar studiens resultat att det är viktig att uppmärksamma psykisk ohälsa bland smärtpatienter för att förebygga överförskrivning av beroendeframkallande läkemedel som opioider.

Läs artikeln i sin helhet här:
Svanberg, M., Stålnacke, B. M., Quinn, P. D., & Boersma, K. (2021). Opioid prescriptions in chronic pain rehabilitation. A prospective study on the prevalence and association between individual patient characteristics and opioids. Journal of clinical medicine, 10(10), 2130.