This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny studie: Underlivssmärta hos yngre män: Psykologiska faktorer och sexuell dysfunktion

Man som håller sina händer på grenen.

Underlivssmärta hos män är vanligt och skapar stort lidande hos de drabbade, men trots det saknas kunskap om psykosexuella faktorer, i synnerhet i yngre åldrar.

Den här tvärsnittsstudien syftade till att undersöka psykologiska och sexuella faktorer kopplade till underlivssmärta hos yngre män (under 40 år).

Deltagare (N = 2647) fick besvara en digital enkät med frågor om psykosexuell hälsa. Män med underlivssmärta (n = 369) rapporterade högre nivåer av katastrofiering, ångest och prematur ejakulation, jämfört med män utan smärta. Katastrofiering och depressiva symptom var signifikanta prediktorer av smärtintensitet. Fynden belyser vikten av psykologiska faktorer i underlivssmärta hos män, och pekar på vikten av att integrera psykologisk förståelse vid utveckling av effektiva behandlingar.

Läs artikeln i dess helhet här: 
Male pelvic pain: the role of psychological factors and sexual dysfunction in a young sample Scandinavian Journal of Pain