Forskargrupp

Pedagogikämnets och utbildningens historia

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen studerar pedagogikämnets och utbildningens historia med fokus på hur kunskap formas, sprids och får konsekvenser. Av särskilt intresse är den kunskapsproduktion och reproduktion som sker mellan vetenskap, myndigheter och utbildningspraktiker från förskola till högre utbildning. Gruppen har en förankring i läroplansteori och läroplanshistoria samt olika former av sociomateriell kunskapsteori. Förnärvarande pågår forskningsprojekt som belyser den pedagogiska vetenskapens internationalisering, relationen mellan vetenskap och skolmyndigheter, betydelsen av utbildningsstatistik, föreställningar om framtiden m.m. Forskargruppen härbärgerar också en forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)