This page in English

Forskningsprojekt

Nya strategier för övervakning av virala fästingburna zoonoser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskningsämne

Fästingburet encefalit virus (TBEV) är det viktigaste virala fästingspridda zoonosen i Europa och infektioner leder ofta till allvarlig CNS-sjukdom. TBEV och antikroppar mot TBEV utsöndras i mjölk av getter, får och nötkreatur och viruset kan intas oralt genom konsumtion av icke-pastöriserade mejeriprodukter. Eftersom förekomsten av TBEV i enskilda fästingar är låg så finns det ett behov av nya och robust övervakningsteknik för att i tidigt skede identifierar riskområden för TBEV. Det finns också mycket begränsat med studier hur klimatförändringar påverkar nivåerna av TBEV inne fästingen, t.ex. Om varmare temperaturer ökar mängden virus i fästingar och därmed risken för överföring av virus från fästingen till värden? Vi och andra har rapporterat att TBEV i fästingar inte ett enda virus utan består av en pool (kvasi-species) av olika virustyper. Proportionerna av specifika virus arter inom poolen har föreslagits ändra sig när viruset miljön ändras från fästing till däggdjur, men det är ännu inte känt hur detta kan bidra till TBEV virulensen.

 Vi kommer här:

 1: Utveckla robusta och tillförlitliga metoder för att identifiera TBE "hot-spot" regioner genom att studera TBE i mjölk.

 2: Karakterisera betydelsen av den 3´ variabla regionen för TBEV virulens.

 3: fördjupad analys av hur kvasi-species poolen av TBEV ändras i fästingar anpassat till temperaturen i den omgivande miljön och vid högre temperaturer när de suger blod på ryggradsdjur.

Läs mer här på projektets hemsida, ¨Kartläggning av TBE - virus i mjölk¨

Forskare

Finansiärer

  • Formas
  • Nyckelfonden

Samarbetspartners