Intern process för ansökningar

Vid Örebro universitet finns en intern process för dig som vill söka pengar från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Den som vill söka stöd från Europeiska Unionens ramprogram Horison 2020 för att ta en postdoktor till Örebro kan delta i universitetets stöd för detta.