Forska på biobanksprov

Flera provrör och händer som skriver på en etikett.

Den 1 januari 2003 trädde biobankslagen i kraft i Sverige. Biobankslagen reglerar hur prov tagna inom hälso- och sjukvården får lov att sparas och användas för ändamål som vård, kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning och utvecklingsarbete.

Forskning på humanbiologiskt material

Att forska på biobanksprov kräver ofta noggrann planering. Det finns redan bevarade prov i biobanker som kan användas i forskning. Prov kan också nyinsamlas specifikt för en forskningsstudie. OBS! För att prov ska få tas och användas i forskning krävs alltid en godkänd etikprövning enligt etikprövningslagen och oftast en godkänd biobanksansökan.