Ny forskningsdatapolicy beslutad

Foto på Krakadammen tagen vid en solnedgång.

Rektor har tagit beslut om Örebro universitets forskningsdatapolicy (ORU 2021/04166). Policyn är ett led i att tillgängliggöra den forskningsdata som är framtagen vid Örebro universitet.

Universitetets forskningsdatapolicy följer de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram, med anpassningar till våra lokala förutsättningar. Detta är också en del i universitetets arbete med att stödja de nationella och internationella strävande som finns för att göra forskningsinformation, såsom resultat och data, ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Policyn innehåller även ansvarsfördelningen mellan universitetet och forskaren. Exempelvis ska universitetet tillhandahålla stöd samt säkra och adekvata tekniska lösningar och tjänster för forskningsprojekt över hela datalivscykeln.

- Forskningsprojekt ska i största möjliga mån använda sig av de rekommenderade resurser eller tjänster som finns vid universitetet, säger Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap.

Forskaren ska i sin tur, redan i början av sitt forskningsprojekt, ta fram en datahanteringsplan där forskningsdata är ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt”.

- Att skapa datahanteringsplanen ska ses som ett proaktivt arbete som ska underlätta hanteringen över tid. Den skrivs med fördel i samband med ansökan eller etikansökan, säger Mattias Persson.

Universitetet har tagit fram en mall för datahanteringsplaner som följer internationella riktlinjer. Du hittar den här på forskningsstödsidorna.

Vid frågor och stöd kring forskningsdata, vänligen kontakta Mattias Persson eller din institutions/ditt projekts data manager.