This page in English

Så hittar du information om universitetets publiceringsavtal

Fundersam person framför dator

Örebro universitet har flera avtal med vetenskapliga förlag, som gör att du som forskare kan publicera artiklar med öppen tillgång utan kostnad. Det finns också en smidig söktjänst - SciFree - som du kan använda för att ta reda på om en viss tidskrift ingår i ett sådant avtal.

Information om publiceringsavtalen hittar du här på Forskningsstöd under Publicera din forskning. Totalt omfattar avtalen ca 13 500 tidskrifter.

SciFree

I söktjänsten SciFree kan du söka på tidskrifter för att se om något publiceringsavtal finns. Ytterligare information om respektive tidskrift visas om du hovrar med muspekaren över kolumnerna i resultatlistan. Bland annat finns en länk till avtalets informationssida, där du till exempel hittar instruktioner för författare.

I SciFrees träfflista visas tidskrifter som ingår i förbetalda avtal med en grå ikon med texten "This is paid in full by the Library". Tidskrifter med rabatt på publiceringsavgiften visas med en gul ikon med texten "There is a discount on the open access charge".

Bra att känna till

  • Det är den korresponderande författarens organisationstillhörighet som är styrande för möjligheten att publicera med öppen tillgång via avtalen. Med korresponderande författare avses den person som skickar in manuskriptet och hanterar kontakten med förlaget.
  • Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln. Förlagen använder e-postdomänen för att koppla en viss författare till rätt organisations avtal.
  • Om du publicerar i en tidskrift som inte omfattas av något publiceringsavtal, eller där avtalet endast ger en rabatt på avgiften, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för öppet tillgänglig publicering via den fond som biblioteket administrerar. Medel kan beviljas för artiklar och bokkapitel.