This page in English

Carolin Zorell: "Vår synlighet inom de vetenskapliga samfunden ökar"

Porträttfoto av Carolin Zorell.

Carolin Zorell.

Carolin Zorell är lektor i Statskunskap och berättar för Anna Westerlund, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek, om fördelarna med att publicera öppet tillgängligt.

Om Carolin Zorell

Universitetslektor, forskningsämne Statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Carolin Zorell är involverad i universitetets tvärvetenskapliga program för mat och hälsa. I projektet undersöker hon förutsättningarna och dynamiken för politisk konsumtion, med särskilt fokus vid matkonsumtion och hållbarhet.

Artikel publicerad öppet tillgängligt i tidskriften Scandinavian Political Studies genom universitetsbibliotekets publiceringsavtal med Wiley.

- Den största fördelen med att publicera open access är att synligheten för vår forskning ökar. Det ger människor möjlighet att få tillgång till våra forskningsartiklar även om de inte studerar eller arbetar vid ett universitet, eller om de är på ett universitet som inte har tecknat ett avtal för att komma åt den specifika tidskriften. Detta gör att vi kan sprida vår forskning mer direkt i samhället, och vår synlighet inom de vetenskapliga samfunden ökar, säger Carolin Zorell.

Carolin anser att öppen tillgång en viktig princip i publiceringsprocessen.

- Jag forskar för att skapa kunskap som hjälper samhället att avancera i olika avseenden, och jag tror att publicering med öppen tillgång är en nyckel för att uppnå denna ambition, säger Carolin Zorell

För Carolin är det viktigt att tidskriften erbjuder möjligheten att publicera med öppen tillgång. Att publicera öppet tillgängligt har fungerat bra.

- Min erfarenhet har varit väldigt positiv. Publiceringsprocessen har varit mycket smidig, artiklarna sprids bra, och de kan också spridas bättre i populära medier eftersom alla har tillgång till publikationen. Enligt min erfarenhet är stödet från Örebro universitet utmärkt, med många avtal om öppen publicering som gör det väldigt enkelt och ekonomiskt lönsamt för oss att publicera öppet tillgängligt, säger Carolin Zorell.

Carolin är delvis positivt inställd till utvecklingen med plattformar som vissa forskningsfinansiärer numer erbjuder. Dessa plattformar erbjuder möjlighet till vetenskaplig granskning och kostnadsfri öppen publicering. 

- Jag tycker att det här är en utmärkt idé. Däremot kan sådana här plattformar innebära nackdelar vid meritering (särskilt för forskare tidigt i karriären), eftersom meritering tenderar att vara knutet till ryktet hos de kanaler där vi publicerar våra verk. För att ändra det nuvarande systemet är det därför inte tillräckligt att skapa en sådan här plattform. För att få nya publiceringsmodeller att lyckas behöver också en djupare förändring av hur saker och ting fungerar i akademin ske, säger Carolin Zorell.

Carolin råder kollegor som ännu inte publicerat öppet tillgängligt att sätta egna mål.

- Om du är osäker eller har svårt att få finansiering, börja med ett litet mål. Sikta till exempel på en open access-publikation per år, eller att X procent av dina årliga publikationer är öppet tillgängliga, säger Carolin Zorell.