This page in English

Importera poster från andra databaser till DiVA

Att importera information om en publikation från en etablerad databas istället för att registrera uppgifterna manuellt minskar risken för felskrivningar och andra misstag.

Innan import

Sök i DiVA för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrering kan ha gjorts av biblioteket, en medförfattare eller så kan du själv ha registrerat materialet vid ett tidigare tillfälle.

Redan registrerad: Ändra i den befintliga registreringen om du vill redigera eller komplettera uppgifter. För att göra detta måste du logga in med ditt ORU-konto i DiVA. Om du inte kan ändra, kontakta DiVA-administratörerna på This is an email address

Inte registrerad: Du kan då antingen registrera publikationen själv i DiVA eller importera posten om den finns i någon databas.


Importera

1. Sök fram och exportera dina publikationer

Filformat och tillvägagångssätt kan skilja sig åt mellan olika databaser. Nedan följer instruktioner för de vanligaste databaserna:

 • Sök fram dina publikationer i den andra organisationens DiVA. Markera dem i träfflistan.
 • Klicka på Exportera till vänster, ovanför träfflistan. Välj formatet Mods.
 • Sök fram de poster du vill importera. Markera dem i träfflistan.
 • Klicka Export, välj RIS (other reference software) ovanför träfflistan.
 • Välj Record Content: Full Record
 • Klicka på Export.
 • Sök fram de poster du vill importera. Markera dem i träfflistan.
 • Klicka på Export till vänster, ovanför träfflistan.
 • Välj RIS Format samt Citation information, Bibliographical information och Abstract & keywords. Alla rutor under dessa kryssas för.
 • Klicka på Export.
 • Sök fram den post du vill importera. Markera den i träfflistan.
 • Kopiera siffrorna som anges efter PMID. Gå vidare till punkt 3 i denna guide.
 • Sök fram de poster du vill importera. Markera dem i träfflistan.
 • Klicka på Export och sedan Citations till höger, ovanför träfflistan.
 • Välj Format: RIS och Include: Citation & Abstract.
 • Klicka på Export.

2. Spara filen

Den läggs i mappen Hämtade filer/Downloads på din dator.

3. Logga in i DiVA

Du använder ditt ORU-konto för att logga in.

4. Klicka på Importera uppgifter om publikation

5. Klicka på Importera från externa databaser

6. Välj det format som gäller för den aktuella databasen

 • Annat lärosätes DiVA – MODS V3
 • Web of Science - ISI
 • Scopus - RIS
 • PubMed - Ange PMID i rutan och klicka på Importera.
 • IEEE - RIS

Klicka på Choose File och sök fram filen du sparade i steg 2.

Klicka på Importera.

7. Bekräfta importen

När importen är klar får du upp ett meddelande att filuppladdningen lyckades. Klicka på Importera.

8. Granska de importerade posterna

De importerade posterna hamnar i en lista. Öppna varje importerad post för att granska den och komplettera med uppgifter som saknas.

Alla poster som importerats ska kontrolleras/kompletteras enligt följande:

 • Var noga med att kontrollera så att posten fått rätt publikationstyp (artikel i tidskrift, konferensbidrag och liknande).
 • Använd gärna Koppla personpost för att söka personuppgifter som finns registrerade i DiVA för Örebro.
 • Lägg till/ändra lokalt användar-id (ORU-konto) för samtliga författare som tillhör Örebro universitet.
 • Välj organisation för alla författare som tillhör Örebro universitet. Organisationstillhörigheten ska vara den som uppges i publikationen.
 • Lägg till tilltalsnamn om referensen bara innehåller initialer för alla författare som tillhör Örebro universitet.
 • Kontrollera Typ av innehåll (refereegranskat, övrigt vetenskapligt, övrig).
 • Välj Nationell ämneskategori (öppna ämnesträdet med plustecknet för att precisera ämnesval).
 • Lägg till eventuell extern forskningsfinansiär.

9. Skicka in posterna

När du har gått igenom en post klickar du på Fortsätt. Du kommer då vidare till ytterligare en sida där du klickar Fortsätt igen. På den sida som nu visas klickar du Skicka in. Nu visas posten i DiVA samt på din profilsida på universitetets webbsidor.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post:

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Veronica Fors

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post:

Telefon: 019 302165

Rum: U2136

Veronica Fors