This page in English

Registrera forskning i DiVA

Närbild tagen på hand på tangentbord

Forskare som är anställda vid Örebro universitet ansvarar för att registrera sina publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). En sökning i DiVA ska ge en heltäckande bild av den forskning som bedrivs vid universitetet.

Hjälptexter som förklarar fälten visas om du håller muspekaren över frågetecknet.

Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast och välja Spara utkast.

Påbörjade registreringar hittar du under Lägg till publikation/Ladda upp filer där du väljer Mina utkast.

Innan registrering

Sök i DiVA för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrering kan ha gjorts av biblioteket, en medförfattare eller så kan du själv ha registrerat materialet vid ett tidigare tillfälle.

Redan registrerad: Ändra i den befintliga registreringen om du vill redigera eller komplettera uppgifter. Om du inte kan ändra posten, kontakta DiVA-administratörerna på This is an email address

Inte registrerad: Logga in i Örebros DiVA med ditt ORU-konto och välj Lägg till publikation/Ladda upp filer. Du kan också importera uppgifter från andra databaser till DiVA.

Registrering

Följ instruktionerna för varje delfält och fyll på med så mycket uppgifter som du har tillgång till. Uppgifterna ska stämma med dem som står angivna i publikationen.

1. Publikationstyp

Välj publikationstyp. Följande instruktioner gäller exemplet Artikel i tidskrift. Se nästa avsnitt för information om fält specifika för andra publikationstyper.

2. Underkategori

Välj underkategori om det är relevant. Detta alternativ är inte tillgängligt för alla publikationstyper.

3. Författare

Ange samtliga författare i den ordning de anges i publikationen. Lägg till författare genom att klicka på Ytterligare författare. Ange tilltalsnamn för alla författare vid Örebro universitet.

Använd Koppla personpost för att hitta författare som redan är registrerade i Örebro universitets DiVA.

Ange användarnamn för ORU-konto i fältet Lokalt användar-id för dig själv och medförfattare vid Örebro universitet. Detta gör att publikationerna syns på era profilsidor.

4. Organisationstillhörighet

Välj organisation för alla författare vid Örebro universitet. Organisationstillhörigheten ska vara densamma som anges i publikationen.

Om du registrerar publikationer som du skrev när du var verksam vid ett annat lärosäte, fyll i uppgifterna i fältet Annat lärosäte.

Vid dubbel organisationstillhörighet går det att ange både institution vid Örebro universitet och Annat lärosäte.

5. Titel, typ av innehåll och status

Ange titel och eventuell undertitel samt språk för titeln.

Ange Typ av innehåll (refereegranskat, övrigt vetenskapligt, övrigt).

Ange publiceringsstatus. Published är förvalt.

6. Tidskrift

Börja skriva in tidskriftens titel och välj från listan som visas. Finns inte tidskriften med i listan, fyll i uppgifterna under Annan tidskrift.

Om artikeln härrör från en konferens anger du konferensens namn, ort och datum. 

Ange publiceringsår, volym, nummer samt sidor eller artikel-id.

7. Identifikatorer

Ange publikationens DOI. Om DOI saknas ange en URL-länk till publikationen, om sådan finns.

8. Nationell ämneskategori

Välj nationell ämneskategori. Öppna ämnesträdet genom att klicka på plustecknet, och välj så specifikt som möjligt. Om det behövs kan du lägga till upp till tre olika kategorier.

9. Forskningsämne

Forskningsämne är en lista över lokala ämnen, vilken enbart har lokal betydelse vid Örebro universitet. Valfritt att fylla i.

10. Nyckelord och abstract

Ange nyckelord, separerade med komma, abstract samt språk för nyckelord och abstract.
Abstract på flera språk kan läggas till via knappen Ytterligare abstract.

11. Forskningsfinansiär

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär, välj finansiär från listan och ange projektnummer. Om finansiären inte finns i listan skriver du in finansiär i fältet Anmärkning.

12. Ladda upp filer

På nästa sida kan du ladda upp en fulltext för publicering eller arkivering.

Ladda upp filen i pdf-format och ange version samt om och när texten ska tillgängliggöras i DiVA.
Mer information om versioner och villkor finns här.

Läs igenom och godkänn publiceringsvillkoret.

13. Granska och skicka in

Kontrollera dina ifyllda uppgifter. Vill du ändra något, klicka på Ändra uppgifter eller Tillbaka.
När uppgifterna stämmer, klicka på Skicka in.

Fält specifika för andra publikationstyper

Nedan följer information om uppgifter som kan anges för andra vanliga publikationstyper. En del av dessa uppgifter, utöver de som nämns i guiden ovan, är obligatoriska att fylla i.

ISBN och Utgivare ska anges.

Om boken ingår i en serie, välj från listan eller fyll i uppgifter under Annan serie.

Ingår i bok, Sidor, ISBN samt Utgivare ska anges.

Om boken ingår i en serie, välj från listan eller fyll i uppgifter under Annan serie.

För nya avhandlingar som läggs fram vid Örebro universitet finns en särskild arbetsgång

Se separata instruktioner här.

Avhandlingar framlagda vid andra lärosäten registreras i formuläret för lämplig publikationstyp, Doktorsavhandling, monografi, Doktorsavhandling, sammanläggning, Licentiatavhandling, monografi eller Licentiatavhandling, sammanläggning

Underkategori ska anges.

Konferensens namn, ort och datum ska anges i fältet Konferens.

Om bidraget dessutom har publicerats ska Ingår i konferensmeddelande, proceeding, Sidor samt ISBN anges. Ange gärna även eventuell serie, genom att välja från listan eller fylla i uppgifter under Annan serie.

Redaktör, vilket fylls i på samma sätt som författare, samt ISBN ska anges.

Land eller Patentorganisation, Patentnummer samt Datum ska anges.

Efter registrering

De registrerade uppgifterna blir synliga omgående i DiVA med undantag för bifogade filer. Dessa blir synliga efter att en DiVA-administratör har granskat uppgifterna.

Bibliotekets DiVA-administratörer genomför bibliografisk granskning av alla poster som registreras. Syftet är att DiVA ska innehålla korrekt information som följer en gemensam nationell standard. Efter granskning kan informationen endast ändras av en DiVA-administratör. 

Efter registrering i DiVA sker export av information om publikationen till SwePub, som är ett register över vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. SwePub utvecklas  av Kungliga biblioteket i dialog med Vetenskapsrådet (VR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att ligga till grund för nationell information om forskning.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post:

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Veronica Fors

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post:

Telefon: 019 302165

Rum: U2136

Veronica Fors

Göran Ternebrandt

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Göran Ternebrandt

E-post:

Telefon: 019 302002

Rum: M116

Göran Ternebrandt