Stöd med webbsidor om forskning

På vår webbplats www.oru.se finns information om den forskning som görs vid Örebro universitet.

Mycket av den information som finns på vår webbplats om forskning hämtas från forskningsdatabasen.

Administrativt stöd med webbsidor

Du kan få administrativt stöd med webbsidor via en del av de utbildnings- och forskningsadministratörer som finns på din institution. Mer information om administrativt forskningsstöd finns på Inforum (intranät)

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen har ett webbaserat sökverktyg för information kring forskningsverksamheter vid Örebro universitet. Informationen i databasen redigeras av personal med administrativa rättigheter. Mer information om forskningsdatabasen finns på Inforum (intranät)

Allmänt om webbpublicering vid Örebro universitet

Arbetet med webbpublicering vid Örebro universitet leds av Avdelningen för kommunikation och samverkan. Det finns även ett stort antal lokala redaktörer vid institutionerna och avdelningarna. Mer information om webbpublicering finns på Inforum (intranät)