This page in English

Stöd med webbsidor om forskning

Under rubriken Forskning på www.oru.se presenteras forskningen på Örebro universitet. Den ligger uppdelad enligt forskningsämnen, forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt.

Informationen som presenteras där hämtas från forskningsdatabasen. Databasen ger  möjligheter att koppla miljöer, grupper, projekt och enskilda forskare till varandra. Det gör att man enkelt via en sida kan komma åt information som är relaterad till den forskning som presenteras.

Skärmklipp som visar forskningsingångar.

Så här ändrar du forskningsinformationen på webbplatsen

För att få hjälp att hantera de uppgifter som ligger i forskningsdatabasen kontaktar du  utbildnings- och forskningsadministratörer på din institution. 

Design och utformning av forskningsinformation

Genom att informationen hämtas från en databas så innebär det begränsningar i design och utformning av sidorna. Till exempel behövs de flikar som hänvisar till närliggande områden.

Skärmklipp som visar olika flikar.

Det går dock att göra viss utformning av sidan med hjälp av bilder och det som kallas block. Kontakta ditt administrativa forskningsstöd för att få veta med om vad som går att göra.

Strategiska satsningar och profiler

En del forskning på Örebro universitet har lyfts fram som strategiska satsningar och profiler. Det gör att den forskningen har presenterats på ett mer visuellt sätt. Det kanske handlar om ett visst område eller projekt. Kontakta någon av forskningskommunikatörerna om du vill veta mer om vad som går att göra där.

www.oru.se och andra alternativ

Det naturligaste är att presentera forskningen på universitetets egen webbplats www.oru.se. Den är idag etablerad och har många besök. Det gör att även sökmotorer har lärt sig att hitta dit. Att bygga upp en annan webbplats kan vara som att öppna en kiosk i skogen och hoppas på att kunderna ska hitta dit. 

Undersökningar visar att användarna anser det är lätt att hitta på att www.oru.se. Strukturen uppfattas som tydlig och sidan är snabbladdad. Däremot pekar en del på att designen inte är modern eller spännande.

Här finns en förklaring. Webbplatsen är utformad så att den ska vara tillgänglig för alla typer av användare. Det gör att den ska fungera även för den som navigerar med pekskärm eller uppläsande hjälpmedel. Detta är sedan hösten 2020 ett lagkrav för myndigheter.

Viktigt med trovärdighet och driftsäkerhet

Forskningsinformationen ligger på www.oru.se, vilket gör det tydligt att Örebro universitet är avsändare. Det ger hög trovärdighet. Webbplatsen rankas också högt i Googles sökningar vilket gör det lättare för besökare att hitta rätt information.  Webbplatsen utvecklas kontinuerlig för att den ska vara driftsäker, snabb och stabil.


Allmänt om webbpublicering vid Örebro universitet

Arbetet med webbpublicering vid Örebro universitet leds av Avdelningen för kommunikation och samverkan. Det finns även ett stort antal lokala redaktörer vid institutionerna och avdelningarna. Mer information om webbpublicering finns på intranätet Inforum