Forskningskommunikation

Genom forskningskommunikation kan vi uppmärksamma intressant forskning som pågår på Örebro universitet och stärka vårt rykte.

Forskningen är en viktig del av Örebro universitets verksamhet. Genom att presentera vår forskning kan vi synas i samhället och bidra till en bra samhällsdebatt. Vi får också möjlighet att stärka vårt varumärke så att kommande studenter och medarbetare vill välja Örebro universitet. Genom att göra vår forskning synlig kan den också bli attraktiv för företag och organisationer som vill samarbeta med oss.

Vem ska kommunicera forskningen?

I första hand har du som forskare själv ett ansvar för att kommunicera sin forskning. Genom det kan du knyta kontakter utanför universitetet och bidra till samhällsdebatten. Det är också ett sätt för universitetet att visa hur skattemedel används. Forskningen på Örebro universitet presenteras på vår webbplats www.oru.se/forskning. Där visas information som läggs i forskningsdatabasen. Vill du ändra något där så kontaktar du en forskningsadministratör som finns på din institution.

Det finns också forskningskommunikatörer på Avdelningen för kommunikation och samverkan som kan hjälpa till att presentera forskningen. De hjälper till med bland annat medieträning, pressmeddelanden, kontakter med journalister och kommunikationsplaner.

Vad är intressant att lyfta fram?

Stark forskning, forskningsprojekt, forskningsresultat, forskningssamarbeten samt enskilda forskare och samarbetspartner är i fokus för universitetets forskningskommunikation. Mindre intressant att kommunicera är den interna organisationen och den verksamhet inom vilken forskningen bedrivs.

Viktiga kanaler för forskningskommunikation:

  • Pressmeddelanden
  • Forskningsdatabasen och sidorna på www.oru.se/forskning
  • Nyheter på www.oru.se
  • Seminarier och konferenser

Forskningskommunikatörer

Linda Harradine

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Linda Harradine

E-post:

Telefon: 019 301470, 0706 431470

Rum: E2275

Linda Harradine

Maria Elisson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Maria Elisson

E-post:

Telefon: 019 303524, 0701 890953

Rum: E2281

Maria Elisson

Jasenka Dobric

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Jasenka Dobric

E-post:

Telefon: 019 303035, 0735 930995

Rum: E2279

Jasenka Dobric

Jesper Mattsson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Jesper Mattsson

E-post:

Telefon: 019 303145

Rum: E2277

Jesper Mattsson