This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Välkommen till Handelshögskolan!

Handelshögskolestudenter utanför huset Nova

Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning i världsklass möts i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor, något som bara fem procent av världens 16.000 handelshögskolor uppnått. 

Som student hos oss får du en utbildning av hög kvalité med goda möjligheter till internationella erfarenheter.

Forskningen vid Handelshögskolan är bland annat inriktad på entreprenörskap, affärslogistik, informationssäkerhet, ekonomistyrning, hållbart företagande, e-Hälsa, officiell statistik, surveymetodik, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi.

Logotype AACSB

Logotype PRME

Logotype Eduniversal