Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Praktik för programstudenter inom ämnet rättsvetenskap

Viktig information angående kursen: Praktik med juridiskt utredningsarbete 15 hp alternativt 30 hp.

Inom det Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning samt Juristprogrammet vid Örebro universitet finns det möjlighet att göra praktik inom kursen "Praktik med juridiskt utredningsarbete". Behörigheten för kursen är 120 hp i ämnet Rättsvetenskap, varav minst 60 hp på nivå G1F.

 • För studenter som läser vid det Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning finns möjlighet att göra praktik på termin 5.
 • För studenter som läser vid Juristprogrammet finns möjlighet att göra praktik på termin 7, 8 och 9.

Praktiken

Praktiken kan exempelvis ske vid privat byrå, organisation eller myndighet men även vid ambassad (vid utlandspraktik). Praktikplatsen måste bedriva juridiskt utredningsarbete.
Praktik kan också göras utomlands.

Du som student söker praktikplats på egen hand (annonser kan finnas på Juridiska föreningens hemsida). Praktikplatsen skall dock beviljas av kursansvarig för kursen, och således innehålla arbetsuppgifter i egenskap av juridiskt utredningsarbete. Praktikplatsen skall även kunna bistå med handledarskap.

Ansökan

Blankett för praktikansökan finns längst ner på sidan. Ansökan skall fyllas i gemensamt med handledaren. Praktikplatsen måste vara beviljad av kursansvarig minst fyra veckor innan kursstart.

Sen anmälan till kursen

Vi rekommenderar att du söker praktikkursen som en sen anmälan, efter att du fått din praktikplats beviljad av kursansvarig.
Det finns två tillvägagångssätt att söka praktikkursen på:  

 • Du kan ändra din ansökan via antagning.se fram till urval 1, (senast 1 december) och lägga till din praktikkurs och ta bort en annan kurs som du sökt i stället.
 • Du kan söka praktikkursen via antagning.se efter urval 2, (tidigast 23 december).

Våren 2023 erbjuds följande kurser:

 • RV701G Praktik med juridiskt utredningsarbete 15 hp (första delen av terminen)
 • RV701G Praktik med juridiskt utredningsarbete 15 hp (andra delen av terminen)
 • RV702G Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp

Observera att kurserna inte går att läsa två gånger. Anledningen till detta beror på att det är en och samma kurskod med två olika tidsperioder.

Om du har frågor som rör anmälan eller antagning är du välkommen att kontakta studievägledarna på Juridicum This is an email address

Mer information om praktikplatsen samt handledarskap

Kursen innebär sedvanlig praktik. Det betyder att studenten bland annat ska medverka i praktikplatsens arbete på lämpligt sätt, tilldelas egna arbetsuppgifter i den mån det är möjligt och delta i verksamhetens arbete. Studenten bör om möjligt få egen arbetsplats och tillgång till dator.

Arbetstiden är densamma som för personal i övrigt. Kursen är upplagd på så vis att studenten skall praktisera 80% av en 40 timmars vecka, resterande 20% skall tillägnas studier, mer information angående detta återfinns i kursplanen.

Handledaren på praktikplatsen ska introducera, instruera, följa upp och vara ett stöd i arbetet. Formerna för handledning kan skifta från uppgjorda regelbundna möten till daglig kontakt. En plan för praktikperioden upprättas inledningsvis.

Försäkring

 • Praktik inom Sverige
  Under praktikperioden omfattas studenten av studentförsäkring via Kammarkollegiet
 • Praktik utomlands
  När praktikplatsen är godkänd skall kontakt tas med Internationella kontoret, This is an email address för mer information om vad som gäller kring försäkringen (STUDENT-UT).