Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Övergången mellan skola och arbetsliv i fokus för nytt samarbete

Alexandru Panican.

Alexandru Panican blev professor vid Örebro universitet tidigare i år och var tidigare verksam vid Lunds universitet.

– Jag ser fram emot att samarbeta med kollegorna på fältet, säger Alexandru Panican, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.
Han ska bidra med forskning om övergången mellan skola och arbetsliv i ett nytt samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun har pekat ut tre områden de vill utveckla i samarbete med Örebroprofessorn: introduktionsprogrammen, svenska för invandrare, SFI, och alternativa insatser för de elever som har svårt att tillgodogöra sig SFI och att ställa om de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.
 
– Oftast forskas det antingen om utbildningssystemet eller om arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd. Jag besitter en kompetens som fångar alla dessa system, säger Alexandru Panican.  
 
Han forskar om välfärdsfrågor i vid mening och hans forskning har visat att olika välfärdssystem ibland förstärker problem – det gäller inte minst åtgärder mot ungdomsarbetslöshet.
 
– Jag har efter många forskningsprojekt kunnat filtrera fram både det som gör att övergången skola-arbetsliv inte fungerar och vad som bör göras för att komma åt en återkommande problembild sedan 1990.

Konkret få tillämpa forskning

Han ser fram emot samarbetet och att konkret få tillämpa den forskning som finns.
 
– Som professor i socialt arbete jobbar jag i kunskapens tjänst för att gynna brukare och samhället. Nyttiggörande av forskning är det viktigaste en forskare kan åstadkomma, säger Alexandru Panican. 

 Han har redan föreläst för förvaltningens chefer inom försörjning, arbetsmarknad och vuxenutbildning under våren och inom kort kommer Örebro kommun teckna ett samarbetsavtal med universitetet för arbetet framåt.

– Vi är mitt i ett stort verksamhetsutvecklingsarbete gällande våra arbetsmarknadsinsatser, Introduktionsprogrammen och SFI. Det är glädjande att vi får med oss universitetet i det arbetet för att säkerställa att vi kan mäta resultaten på ett bra sätt, säger Christopher Hedbom Rydaeus (M), ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
– Det känns bra att kunna samarbeta med Örebro universitet för att tillsammans hitta vägar att bryta segregation och att vi landar rätt i vårt utvecklingsarbete, säger Marie Brorson (S), 1:e vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet