This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Working papers

Working papers-serien innehåller preliminära vetenskapliga arbeten. Avsikten med serien är att snabbt kunna synliggöra pågående forskning.

En del av texterna är alltså fortfarande under bearbetning och är förberedande arbeten för forskningskonferenser eller framtida vetenskaplig publicering.