This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Forskningsmiljöer

Örebro universitets forskningsmiljöer definieras av ett antal forskargrupper som är verksamma inom ett eller flera närliggande forskningsområden, som tillsammans utgör verksamhetsområdet för ett sammanhållet tema eller en sammanhållen organisation.