Handelshögskolan vid Örebro universitet

Företagens roll för omställningen: "Det är näringslivet som ger mig hopp"

Frans Prenkert i Almedalen på scenen.

– Det är näringslivet som ger mig hopp, sa Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, som höll en föreläsning om företagens roll för Sveriges efterlevnad av multilaterala klimat- och miljöavtal i Almedalen.

– Det är nödvändigt affärsmässigt att ställa om. De flesta företagen har förstått detta men myndigheter och politik ligger efter. Staten har resignerat, när den borde ha en mer central roll, sa Frans Prenkert, som leder forskningen vid Center for Sustainable Business och Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet.
 
Han inledde föreläsningen med att beskriva problemet - hur klimatet redan förändrats. Det påverkar vädret – det regnar mer när det regnar, blåser hårdare när det blåser och är varmare när det är soligt. Han konstaterade att han inte tror att 1,5-graders målet går att uppnå men att två grader fortfarande är möjligt.
 
– Affärer i en tre-gradersvärld är dåliga affärer. Då handlar det mer om överlevnad än om att utveckla eller expandera. Näringslivet har gjort analysen och kommit fram till precis den här slutsatsen, sa Frans Prenkert.
 
– Att vi måste agera är inte en fråga längre. Frågan är vad vi måste göra och hur gör vi det.

Göra rätt från början 

Han betonade att vi måste göra rätt från början - när vi tillverkar solpaneler, vindkraftverk och batterier som behövs för grön energi.
 
– Vi behöver mängder av grön energi men vi får inte lösa energibehovet och skapa nya problem. Det får inte ske på bekostnad av människor i andra delar av världen, miljön eller människors hälsa. 
 
Företagen har alltså en viktig roll i omställningen – och ekonomin är ett viktigt verktyg. Men Frans Prenkert vill inte se ekonomi som en dimension av hållbarhet tillsammans med miljö och social hållbarhet. Han vill byta ut ekonomisk hållbarhet mot hälsa.

De andra två får betala för framstegen 

– När ekonomi är en dimension kommer de andra två få betala för framstegen i ekonomi.
Vi har ett ekonomiskt system som behöver tänkas om. Det betyder inte att man inte kan vara lönsam.
 
– Vi behöver en ny ekonomisk grammatik och nya mått på framgång. Och här kommer sådana som jag in. Jag måste hjälpa till att hitta det, sa Frans Prenkert.
 
Han lämnade företagen med uppmaningen att investera i en hållbar framtid, innovera men gör rätt från början och inkludera, alla behövs.
 
– Och påverka. Den produktion som ni står för är kärnan och ni ska vara aktiva påverkare på lokal, regional och nationell nivå.

Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin