This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Rankning

Times Higher EducationTimes Higher Education logotype

Times Higher Education (THE) är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Örebro universitet har i flera år haft framstående placeringar på olika rankningar från Times Higher Education. Den främsta anledningen är att vetenskapliga artiklar skrivna av universitetets forskare i stor utsträckning har citerats av andra forskare, och därmed fått internationellt genomslag.

Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

Läs mer om Örebro universitets placering på THE:s olika rankningar här.

EduniversalEduniversal logotype

Eduniversal är ett erkänt rankningsinstitut som årligen rankar de 1.000 bästa av världens 16.000 handelshögskolor, bland annat för att ge studenter ett verktyg för att jämföra ekonomiutbildningar världen över. De kriterier som används är exempelvis vilka utbildningar som lärosätet ger, graden av internationalisering, genomförda ackrediteringar, lärosätets position på andra rankninglistor och internationellt rykte.

Hösten 2016 rankades Handelshögskolan vid Örebro universitet för första gången som en av de 1 000 bästa handelshögskolorna i världen. Vid 2017 års rankning behöll Handelshögskolan i Örebro sin position för att under 2018 sedan avancera på Eduniversals lista

Vilka andra som är rankade och mer information kan man hitta här.