This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Stipendier

Nordea-stipendiet

Örebro universitet tilldelas årligen ett stipendium från Nordea som är avsett för en student med något av huvudämnena företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller nationalekonomi.

Studenterna nomineras inte utan ansöker själva. Stipendiet är i form av en trainee-vecka på Nordeas huvudkontor i Stockholm.

SEB-stipendiet

Örebro universitet tilldelas årligen ca 16 stipendier ur ”Fonden för hugfästandet av Örebro Enskilda Banks Minne”. De är avsedda för studenter med något av huvudämnena informatik, företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och med företräde för dem som är födda inom Örebro län.

Studenterna ansöker inte själva utan blir nominerade. Stipendierna är i form av penningbelopp.

Stipendier från Örebro Enskilda Handelsförenings Stiftelse (ÖEHS)

Örebro universitet tilldelas årligen ett antal stipendier till

  • Uppsatsstudenter och doktorander vid Handelshögskolan. Nomineringar lämnas av handledare eller examinatorer. Stipendierna är i form av penningbelopp.
  • Lärare och forskare vid Handelshögskolan. Nomineringar lämnas av studenter via studentsektionen Sesam. Stipendierna är i form av penningbelopp.

Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Här får studenter möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en så kallad fältstudie, d v s samla material till en uppsats på grund- eller avancerad nivå. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Studenterna nomineras inte utan kommer själva in med en projektansökan. Varje stipendium, idag två st, är för närvarande på 27.000 SEK.

Ansökan inför kommande läsår görs senast den 15 april.