Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendium som ger dig möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att göra en fältstudie. Det innebär att du samlar material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

Det är inte länge möjligt att söka stipendium via Minor Field Studies då programmet läggs ned.

Fältstudietiden ska vara minst 8 veckor och ska resultera i en uppsats eller ett examensarbete som ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk. 

Det är möjligt att göra MFS i ett flertal olika låg- eller medelinkomstländer runt om i världen. Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. 

Observera att MFS-studier inte tillåts om Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till det land/landområde där du planerar att genomföra din fältstudie.

Se möjliga MFS-länder här

Läs mer om UDs avrådan

För att kunna söka MFS-stipendium via Örebro universitet ska du

 • Studera vid Örebro universitet.
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Bedriva fältstudier i det valda landet under minst 8 sammanhängande veckor (56 dagar eller fler).
 • Ha goda kunskaper i engelska.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige minst ett år.
 • Ha en kontaktperson i fält som har möjlighet att stödja dig under din fältstudie.

Du måste vara behörig att läsa uppsatskursen när den ges för att kunna utnyttja MFS-stipendiet.

Se gärna Allmänna villkor för Minor Field Studies på Universitets- och högskolerådets hemsida under Relaterade dokument.

Stipendiet är en fast summa på 27.000 kr och ska bidra till att täcka de kostnader under fältstudien t.ex. boende, resa, vaccinationer m.m. Det kan också kompletteras med studiemedel från CSN. Stipendiet är personligt och kan inte delas mellan studenter.

MFS-medlen kommer från Sida

Örebro universitet ansöker varje år om MFS-medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) som är förvaltande myndighet för MFS. Medel kommer från Sidas budget. Dessa stipendier kan sedan studenter vid Örebro universitet söka. MFS-stipendierna administreras av Internationella kontoret.  

 • Prata med din studievägledare eller kursansvarig på uppsatskursen för att höra om dina möjligheter att göra en MFS-studie.
 • Fundera på vad du vill skriva om och vart du vill åka.
 • Kolla upp vilken eller vilka ansökningsomgångar som passar dig. Det finns tre ansökningsomgångar till MFS varje läsår, antalet kan dock variera beroende på medeltilldelning och söktryck. Under Ansökan samt Viktiga datum för MFS (längst ner i den här sidan) kan du se när ansökningsomgångarna är.
 • Ta fram en projektplan för uppsatsen  tillsammans med din handledare.
 • Hitta en kontaktperson i värdlandet.
 • Börja i god tid med att förbereda ansökan. Det är viktigt att din ansökan är genomtänkt och komplett när du skickar in den.
 • Du ansöker i Studentportalen för MFS-studier. 

Gå direkt till studentportalen för MFS-studier

Vad ska ansökan innehålla?

Din ansökan ska innehålla samtliga delar nedan. Dessa dokument laddar du upp som pdf-filer i ansökan.

 •  Projektplan på ca 2-3 sidor som ska innehålla: titel, syfte, problemformulering, undersökningens upplägg, material, stationeringsort(er), beaktning av etiska aspekter, en enkel budget och alternativ plan. Uppsatsen ska handla om frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till samt ha en koppling till Agenda 2030. Källhänvisningar ska finnas med men behöver inte räknas in i 2-3 sidor. Alternativ plan: är en kort beskrivning av vad du ska göra om ursprungsplanen inte kan genomföras.  Då har du större chans att få beviljat en förändring om något händer som äventyrar ursprungsplanen. Att beakta etiska aspekter i projektplanen innebär att visa på etisk känslighet och problemreflektion i relation till projektets samtliga delar, särskilt vad avser problemformulering, design och insamling av data (särskilt om etnografiska dito). En enkel budget kan innehålla kostnader för exempelvis resor, tolk, boende, vaccinationer etc.

Läs mer om Agenda 2030.

 • Handledare (kan vara preliminär) på din institution. Kom ihåg att konsultera din handledare innan du lämnar in ansökan så att du får bra hjälp och kan göra en projektbeskrivning av hög kvalité. Projektbeskrivningen skrivs med fördel på engelska men det är inget krav. 
 • Kontaktperson i fält
  Intyget ska vara underskrivet av din kontaktperson i värdlandet och dig själv. Kontaktpersonen ska kunna ge stöd på plats, till exempel tips på boende eller kunna sätta dig i kontakt med personer av värde för studien. Kontaktpersonen behöver inte ha något ansvar för de akademiska delarna men kan med fördel vara knuten till en aktör (organisation, universitet, myndighet, etc.) som kan tillvarata resultatet av din studie. Kom ihåg att du måste vara ute på fältstudie minst 56 dagar (utresedatum från Sverige till och med utresedatum från MFS-landet) för att vara berättigad stipendiet. Datumen på intyget ska därför omfatta 8-10 veckor. 

Intyg av kontaktperson i fält

 • Registreringsintyg som skrivs ut från Studenttjänster och visar att du är registrerad på Örebro universitet när du ansöker.

Hur bedöms ansökan?

Ansökan bedöms av en bedömningsgrupp bestående av representanter från samtliga institutioner vid universitetet. Vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är. I din projektbeskrivning ska du därför tydligt förklara

 • Vad du ska göra.
 • Var du ska göra det.
 • Hur det ska genomföras (syfte, metod, teori).
 • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter du har i värdlandet).

Du hittar ansökan för MFS i studentportalen för MFS-studier

Ansökningsomgångar

Inga nya planerade ansökningsomgångar då programmet läggs ner 31/08/2023

 

Som student vid Örebro universitet omfattas du av försäkringen Student UT vid fältstudier, uppsats och praktik utomlands samt utbytesstudier. Läs mer om försäkringen.

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna genomföra dina aktivitet behöver du ta kontakt med Internationella kontoret.

Kontakta Internationella kontoret

Tjej på bro i djungeln

Studentportalen för MFS

I studentportalen för MFS kan du ansöka om ett MFS-stipendium samt se din inskickade ansökan.

Tjej på båt i Asien

Checklista MFS

Du som fått ett MFS-stipendium kan läsa mer om vad du behöver göra innan, under och efter din fältstudie.