This page in English

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Välkommen till JPS

Studenter utanför Långhuset

Terminstider
Höstterminen 2018:
3 september 2018 - 20 januari 2019

Vårterminen 2019:
21 januari  - 9 juni 2019

Varje år läser fler än 2 000 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?

Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna, möten och utbyte av kompetens. Här finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som deltar i undervisningen på samtliga nivåer. För oss är internationella utbyten och samarbeten viktiga vilket ger dig som student möjlighet att ta del av internationella kurser, åka på utbytesstudier eller skriva din uppsats i ett utvecklingsland.