This page in English

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Välkommen till JPS

Studenter utanför Långhuset

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete i siffror

 • 3500 studenter
 • 4 akademiska enheter
  och 1 administrativ enhet
 • 6 utbildningsprogram
 • 4 utbildningar på forskarnivå
 • 80 kurser
 • 160 anställda
 • 30 doktorander
 • 15 professorer
 • 40 utbytesavtal för
  student- och lärarutbyten

Varje år läser fler än 3 500 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?

Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna, möten och utbyte av kompetens. Här finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som deltar i undervisningen på samtliga nivåer. För oss är internationella utbyten och samarbeten viktiga vilket ger dig som student möjlighet att ta del av internationella kurser, åka på utbytesstudier eller skriva din uppsats i ett utvecklingsland.

Psykologmottagningen

Psykologmottagningen

På Örebro universitets psykologmottagning finns möjligheten till kostnadsfri psykologisk behandling och psykoterapi.