Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Uppdragsutbildning/kompetensutveckling

Ett intresse för människors utveckling och livsvillkor förenar oss som arbetar vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar till näringsliv, myndigheter och organisationer.

Samverkan med näringsliv och samhälle är en viktig uppgift för Örebro universitet och vi erbjuder både ordinarie universitetskurser och kurser som skräddarsys efter beställarens specifika behov. Här är några exempel på olika uppdragsutbildningar som vi genomfört och för närvarande genomför.

Alla våra uppdragsutbildningar hittar du här.

Juridik

 • Beskattningsrätt 15 hp.
 • Arbetsmiljörätt
 • Juridik i socialt arbete
 • Migrationsrätt
 • Diskrimineringsrätt
 • Rektorsprogrammet
 • Civilrätt och familjerätt

Psykologi

 • Arb/Org psykologi. Ledarskap
 • Psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri
 • Förebyggandets konst i förskola och skola – hur förebygger vi psykisk ohälsa?
 • Grunden till kognitiv beteendeterapi, teori och klinisk tillämpning
 • Hälsopsykologi

Socialt arbete

 • Professionalitet och förändringsarbete
 • Barnet i utrednings- och rättsprocessen
 • Våldsutövande mäns och våldsutsatta kvinnors föräldraskap - Professionella förhållningssätt till barns behov
 • Socialt arbete i kriminalvården
 • Svenska Kids' Club

De som deltar i uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning. (SFS 2002:760, 6§).