Svenska Kids' Club, 7,5 hp

Örebro universitet erbjuder en uppdragsutbildning i Svenska Kids' Club, en gruppmetod för att stödja barn som upplevt våld mellan föräldrarna med parallellt gruppstöd till den våldsutsatta föräldern.

Svenska Kids' Club

Under utbildningen erbjuds kunskap om den forskning om våldsutsatta barn som ligger till grund för metoden, satt i relation till den aktuella svenska forskningen. Specifikt tar utbildningen upp våldsutsatta barns stödbehov och vilka behov Svenska Kids' Club kan bemöta utifrån gjorda utvärderingar.

Logotype för Kids club i form av olikfärgade handavtryck.Innehåll

Utbildningen i Svenska Kids' Club innehåller en gedigen genomgång av metodens manualer och diskussion kring hur det amerikanska materialet har anpassats till svenska lagar och normer. Inom ramen för utbildningen görs, under handledning, praktiska övningar i metoden. Du kan läsa mer om kursens innehåll i kursplanen.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma socionomer och motsvarande. Vi rekommenderar att man anmäler minst fyra deltagare från varje kommun för att kunna genomföra programmet alternativt att man samarbetar med en annan kommun.

Genomförande

Utbildningen innehåller fem heldagar med föreläsningar, workshops och seminarier. Nästa kurs planeras starta måndagen den 9 september 2019 med en heldag på Örebro universitet. Kursen ges endast under förutsättning att det blir tillräckligt antal deltagare. Besked lämnas senast 20 juni.

Kostnad

Utbildningen är en uppdragsutbildning och finansieras av kursdeltagarnas arbetsgivare. Kostnaden för kursen är 19 800 SEK + moms per deltagare.

Anmälan är stängd.

Kursansvarig

Åsa Källström

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Åsa Källström

E-post:

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström

Kursadministration

Madelene Åkerström

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Madelene Åkerström

E-post:

Telefon: 019 301288

Rum: L2467

Madelene Åkerström