Forskningsprojekt

Hepatit C hos gravida och deras partners, studie av prevalens och riskfaktorer genom provtagning inom mödrahälsovården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

Alla gravida och deras partners inom Örebro län samt i södra delen av Stockholm har under cirka 1,5 år erbjudits hepatit C test och har samtidigt fått svara på frågor kring riskfaktorer. I Örebro var det 2857 kvinnor och 773 män som tackade ja till provtagning och i södra Stockholm testades 1284 kvinnor och 302 män. För närvarande pågår bearbetning av resultaten.

Arbetet gör i samarbete med Hans Fredlund, smittskyddsläkare Örebro län, samt överläkare Karin Lindahl med forskargrupp, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.”

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Hans Fredlund, Region Örebro län
  • Karin Lindahl,