This page in English

Ann-Sofi Duberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C1103

Ann-Sofi Duberg
Forskningsämne

Om Ann-Sofi Duberg

Ann-Sofi Duberg är docent i infektionssjukdomar, lektor vid Örebro universitet och överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Från höstterminen 2018 fram till starten av vårterminen 2022 var hon programansvarig för Läkarprogrammet vid Örebro universitet, och hade dessförinnan det övergripande ansvaret för läkarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Forskning

Som läkare på infektionskliniken har Ann-Sofi Duberg sedan många år haft virusorsakade hepatiter som specialområde både på kliniken och inom forskningen.

Hon doktorerade (2009) med en avhandling om hepatit C. Därefter har hon fortsatt med studier inom området kroniska virusorsakade hepatiter, men även primär levercancer, så kallat hepatocellulärt carcinom (HCC), som kan orsakas av kronisk hepatit B och C.

Ann-Sofi Duberg är huvudhandledare för Charlotte Lybeck (specialistläkare vid infektionskliniken USÖ) som arbetar med en avhandling om screening för hepatit C, cancerincidens vid hepatit C samt långtidsuppföljning av behandlade hepatit C-patienter. Ann-Sofi Duberg är bihandledare för två doktorander vid Karolinska institutet, Caroline Gahrton som arbetar med en avhandling om hepatit C vid tidigare eller pågående injektionsmissbruk, samt Habiba Kamal Khodir som studerar leverkomplikationer och död vid kronisk hepatit B och D.

Ann-Sofi Duberg är engagerad i flera olika forskningsprojekt med anknytning till hepatit B, hepatit D samt hepatit C. Flertalet utförs i samarbete med forskare vid Örebro universitet och USÖ samt kollegor på andra sjukhus, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, men även i andra nationella och internationella samarbeten så som exempelvis Polarisnätverket.

Undervisning

Ann-Sofi Duberg har varit engagerad i Läkarprogrammet vid Örebro universitet sedan starten 2011. Hon har tidigare varit VFU-ansvarig och därefter under 3,5 år varit programansvarig men har från starten av VT 2022 lämnat det uppdraget. Hon undervisar och föreläser framför allt om hepatiter både på Läkarprogrammet och på kurser för läkare under specialistutbildning (ST-kurser) samt vid kurser och konferenser för kollegor.

Samarbeten och uppdrag

Ann-Sofi Duberg ingår i de nationella expertgrupper som skriver behandlingsrekommendationer för hepatit B och C, tidigare på uppdrag av Läkemedelsverket men numera på uppdrag av referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och hon ingår i den grupp som på uppdrag av Regionala cancercentrum arbetat med Nationellt vårdprogram levercellscancer.

Ann-Sofi Duberg är ordförande i den nationella arbetsgrupp (NAG) hepatit som på uppdrag av SKR och Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, nationellt programområde (NPO) infektion, arbetar med en nationell plan för ”eliminering av hepatit B och C till 2030”, i enlighet med WHO-målen. Hon har även haft expertuppdrag för Socialstyrelsen i samband med uppföljning av kampanj för hepatit C-screening av personer som fått blodtransfusion innan 1992 och för Folkhälsomyndigheten för sammanställning av smittsamhet vid hepatit C.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript