This page in English

Ann-Sofi Duberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C1103

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

Om Ann-Sofi Duberg

Ann-Sofi Duberg är docent i infektionssjukdomar, lektor vid Örebro universitet och överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Sedan höstterminen 2018 är hon programansvarig för Läkarprogrammet vid Örebro universitet, och hade tidigare det övergripande ansvaret för läkarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Forskning

Som läkare på infektionskliniken har Ann-Sofi Duberg sedan många år haft virusorsakade hepatiter som specialområde både på kliniken och inom forskningen.

Hon doktorerade (2009) med en avhandling om hepatit C. Därefter har hon fortsatt med studier inom området kroniska virusorsakade hepatiter, men även primär levercancer, så kallat hepatocellulärt carcinom (HCC), som kan orsakas av kronisk hepatit B och C.

Ann-Sofi Duberg är huvudhandledare för Charlotte Lybeck (specialistläkare vid infektionskliniken USÖ) som arbetar med en avhandling om screening för hepatit C, cancerincidens vid hepatit C samt långtidsuppföljning av behandlade hepatit C-patienter. Ann-Sofi Duberg är bihandledare för två doktorander vid Karolinska institutet, Caroline Gahrton som arbetar med en avhandling om hepatit C vid tidigare eller pågående injektionsmissbruk, samt Habiba Kamal Khodir som studerar leverkomplikationer och död vid kronisk hepatit B och D.

Ann-Sofi Duberg är engagerad i flera olika forskningsprojekt med anknytning till hepatit B, hepatit D samt hepatit C. Flertalet utförs i samarbete med forskare vid Örebro universitet och USÖ samt kollegor på andra sjukhus, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, men även i andra nationella och internationella samarbeten så som exempelvis Polarisnätverket.

Undervisning

Ann-Sofi Duberg har varit engagerad i Läkarprogrammet vid Örebro universitet sedan starten 2011. Förutom programansvaret undervisar och föreläser hon framför allt om hepatiter både på Läkarprogrammet och på kurser för läkare under specialistutbildning (ST-kurser) samt vid kurser och konferenser för kollegor.

Samarbeten och uppdrag

Ann-Sofi Duberg ingår i de nationella expertgrupper som skriver behandlingsrekommendationer för hepatit B och C, tidigare på uppdrag av Läkemedelsverket men numera på uppdrag av referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och hon ingår i den grupp som på uppdrag av Regionala cancercentrum arbetat med Nationellt vårdprogram levercellscancer.

Ann-Sofi Duberg är vice ordförande i den nationella arbetsgrupp (NAG) hepatit som på uppdrag av SKR och Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, nationellt programområde (NPO) infektion, arbetar med en nationell plan för ”eliminering av hepatit B och C till 2030”, i enlighet med WHO-målen. Hon har även haft expertuppdrag för Socialstyrelsen i samband med uppföljning av kampanj för hepatit C-screening av personer som fått blodtransfusion innan 1992 och för Folkhälsomyndigheten för sammanställning av smittsamhet vid hepatit C.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Blach, S. , Blomé, M. , Duberg, A. , Jerkeman, A. , Kåberg, M. , Klasa, P. , Lagging, M. , Razavi-Shearer, D. & et al. (2021). Hepatitis C Elimination in Sweden: Progress, Challenges and Opportunities for Growth in the time of COVID-19. Liver international (Print).
Gahrton, C. , Håkansson, A. , Kåberg, M. , Jerkeman, A. , Häbel, H. , Dalgard, O. , Duberg, A. & Aleman, S. (2021). Mortality among amphetamine users with hepatitis C virus infection: A nationwide study. PLOS ONE, 16 (6).
Millbourn, C. , Lybeck, C. , Einberg, A. P. , Nordin, M. , Lindh, G. , Hökeberg, I. , Fredlund, H. , Fischler, B. & et al. (2020). Anti-HCV prevalence and risk factor-based screening for hepatitis C in pregnant women and their partners in Sweden. Infectious Diseases, 52 (11), 776-785.
Simon, T. G. , Duberg, A. , Aleman, S. , Chung, R. T. , Chan, A. T. & Ludvigsson, J. F. (2020). Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. New England Journal of Medicine, 382 (11), 1018-1028.
Udumyan, R. , Montgomery, S. , Duberg, A. , Fang, F. , Valdimarsdottir, U. , Ekbom, A. , Smedby, K. E. & Fall, K. (2020). Beta-adrenergic receptor blockers and liver cancer mortality in a national cohort of hepatocellular carcinoma patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (5), 597-605.
Aleman, S. , Söderholm, J. , Büsch, K. , Kövamees, J. & Duberg, A. (2020). Frequent loss to follow-up after diagnosis of hepatitis C virus infection: A barrier towards the elimination of hepatitis C virus. Liver international (Print), 40 (8), 1832-1840.
Batyrbekova, N. , Aleman, S. , Lybeck, C. , Montgomery, S. & Duberg, A. (2020). Hepatitis C virus infection and the temporal trends in the risk of liver cancer: a national register-based cohort study in Sweden. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 29 (1), 63-70.
Kåberg, M. , Larsson, S. B. , Jerkeman, A. , Nystedt, A. , Duberg, A. , Kövamees, J. , Ydreborg, M. , Aleman, S. & et al. (2020). High risk of non-alcoholic liver disease mortality in patients with chronic hepatitis C with illicit substance use disorder. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (5), 574-580.
Kamal, H. , Westman, G. , Falconer, K. , Duberg, A. , Weiland, O. , Haverinen, S. , Wejstål, R. , Carlsson, T. & et al. (2020). Long-term study of hepatitis D infection at secondary care centers: the impact of viremia on liver-related outcomes. Hepatology.
Westin, J. , Aleman, S. , Castedal, M. , Duberg, A. , Eilard, A. , Fischler, B. , Kampmann, C. , Lindahl, K. & et al. (2020). Management of hepatitis B virus infection, updated Swedish guidelines. Infectious Diseases, 52 (1), 1-22.
Razavi, H. , Duberg, A. & Zeuzem, S. (2020). The case for simplifying and using absolute targets for viral hepatitis elimination goals. Journal of Viral Hepatitis, 28 (1), 12-19.
Kjellin, M. , Kileng, H. , Akaberi, D. , Palanisamy, N. , Duberg, A. , Danielsson, A. , Kristiansen, M. G. , Nöjd, J. & et al. (2019). Effect of the baseline Y93H resistance-associated substitution in HCV genotype 3 for direct-acting antiviral treatment: real-life experience from a multicenter study in Sweden and Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54 (8), 1042-1050.
Söderholm, J. , Larsson, S. B. , Jerkeman, A. , Nystedt, A. , Duberg, A. , Kövamees, J. , Ydreborg, M. , Aleman, S. & et al. (2019). ELEVATED RISK FOR LIVER RELATED MORTALITY IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS BOTH WITH OR WITHOUT ILLICIT SUBSTANCE USE DISORDER: A NATION-WIDE REGISTER STUDY. Hepatology, 70 (Suppl. 1), 366A-366A.
Simon, T. G. , Duberg, A. , Aleman, S. , Hagström, H. , Nguyen, L. H. , Khalili, H. , Chung, R. T. & Ludvigsson, J. F. (2019). Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Annals of Internal Medicine, 171 (5), 318-327.
Lybeck, C. , Brenndörfer, E. D. , Sällberg, M. , Montgomery, S. , Aleman, S. & Duberg, A. (2019). Long-term follow-up after cure from chronic hepatitis C virus infection shows occult hepatitis and a risk of hepatocellular carcinoma in noncirrhotic patients. European Journal of Gastroenterology and Hepathology, 31 (4), 506-513.
Gahrton, C. , Westman, G. , Lindahl, K. , Öhrn, F. , Dalgard, O. , Lidman, C. , Nilsson, L. , Said, K. & et al. (2019). Prevalence of Viremic hepatitis C, hepatitis B, and HIV infection, and vaccination status among prisoners in Stockholm County. BMC Infectious Diseases, 19 (1).
Safreed-Harmon, K. , Blach, S. , Aleman, S. , Boe Kielland, K. , Bollerup, S. , Cooke, G. , Dalgard, O. , Dillon, J. F. & et al. (2019). The Consensus Hepatitis C Cascade of Care: standardized reporting to monitor progress toward elimination. Clinical Infectious Diseases, 69 (12), 2218-2227.
Lybeck, C. , Bruce, D. , Montgomery, S. , Aleman, S. & Duberg, A. (2018). A national study of risk for non-liver cancer in people with hepatitis C treated with direct acting antivirals or an interferon-based regimen. Journal of Hepatology, 68 (Suppl. 1), S263-S264.
Leblebicioglu, H. , Arends, J. E. , Ozaras, R. , Corti, G. , Santos, L. , Boesecke, C. , Ustianowski, A. , Duberg, A. & et al. (2018). Availability of hepatitis C diagnostics and therapeutics in European and Eurasia countries. Antiviral Research, 150, 9-14.
Polaris Observatory, C. & Duberg, A. (2018). Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 3 (6), 383-403.
Simon, T. G. , Duberg, A. , Aleman, S. , Hagström, H. , Chung, R. T. & Ludvigsson, J. F. (2018). Lipophilic Statins and Risk of Hepatocellular Carcinoma and Mortality: A Prospective, Nationwide Population with Chronic Viral Hepatitis. Hepatology, 68 (Suppl.1), 59A-60A.
Kamal, H. , Falconer, K. , Westman, G. , Duberg, A. , Weiland, O. R. H. J. , Wejstal, R. , Carlssson, T. , Kampmann, C. & et al. (2018). Long-Term Liver-Related Outcomes in Hepatitis B and D Co-Infected Patients in Sweden. Hepatology, 68 (Suppl.1), 1190A-1191A.
Kileng, H. , Kjellin, M. , Akaberi, D. , Bergfors, A. , Duberg, A. , Wesslén, L. , Danielsson, A. , Gangsøy Kristiansen, M. & et al. (2018). Personalized treatment of hepatitis C genotype 1a in Norway and Sweden 2014-2016: a study of treatment outcome in patients with or without resistance-based DAA-therapy. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 53 (10-11), 1347-1353.
Duberg, A. , Lybeck, C. , Fält, A. , Wedemeyer, H. , Montgomery, S. & Aleman, S. (2018). The incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infected persons of different origins, living in Sweden. Journal of Hepatology, 68 (Suppl. 1), S488-S488.
The Polaris Observatory HCV, c. & Blach, S. (2017). Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2 (3), 161-176.
Einberg, A. P. , Duberg, A. , Filipovich, O. , Nyström, J. , Zhirkov, A. , Brenndörfer, E. D. , Frelin, L. , Rukoiatkina, E. & et al. (2017). Lack of association between interleukin 28B polymorphism and vertical transmission of hepatitis C. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, 65 (6), 608-612.
Büsch, K. , Waldenström, J. , Lagging, M. , Aleman, S. , Weiland, O. , Kövamees, J. , Duberg, A. & Söderholm, J. (2017). Prevalence and comorbidities of chronic hepatitis C: a nationwide population-based register study in Sweden. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 52 (1), 61-68.
Millbourn, C. , Lybeck, C. , Fadl, H. , Fredlund, H. , Lindahl, K. & Duberg, A. (2017). Screening for HCV in pregnant women and their partners. Journal of Hepatology, 66 (1), S404-S405.
Törner, A. , Stokkeland, K. , Svensson, Å. , Dickman, P. W. , Hultcrantz, R. , Montgomery, S. M. & Duberg, A. (2017). The underreporting of hepatocellular carcinoma to the Cancer Register and a log-linear model to estimate a more correct incidence. Hepatology, 65 (3), 885-892.
Kileng, H. , Kjellin, M. , Bergfors, A. , Duberg, A. , Wesslen, L. , Danielsson, A. , Kristiansen, M. G. , Gutteberg, T. & et al. (2016). Effect of pre-existing Hepatitis C NS3 Q80K variant in Genotype la and NS5A Y93H variant in Genotype 3 for interferon-free treatment combinations with direct antiviral agents (DAAs): Real-life experience from a multicenter study in Sweden and Norway. Hepatology, 64 (Suppl. S1), 1001A-1001A.
Holmström, M. , Nangarhari, A. , Öhman, J. , Duberg, A. , Majeed, A. & Aleman, S. (2016). Long-term liver-related morbidity and mortality related to chronic hepatitis C virus infection in Swedish patients with inherited bleeding disorders. Haemophilia, 22 (6), e494-e501.
Duberg, A. , Blach, S. , Falconer, K. , Kåberg, M. , Razavi, H. & Aleman, S. (2015). The future disease burden of hepatitis C virus infection in Sweden and the impact of different treatment strategies. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 50 (2), 233-244.
Bruggmann, P. , Berg, T. , Ovrehus, A. L. H. , Moreno, C. , Brandao Mello, C. E. , Roudot-Thoraval, F. , Marinho, R. T. , Sherman, M. & et al. (2014). Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. Journal of Viral Hepatitis, 21, 5-33.
Wedemeyer, H. , Duberg, A. , Buti, M. , Rosenberg, W. M. , Frankova, S. , Esmat, G. , Ormeci, N. , Van Vlierberghe, H. & et al. (2014). Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden. Journal of Viral Hepatitis, 21, 60-89.
Razavi, H. , Waked, I. , Sarrazin, C. , Myers, R. P. , Idilman, R. , Calinas, F. , Vogel, W. , Mendes Correa, M. C. & et al. (2014). The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today's treatment paradigm. Journal of Viral Hepatitis, 21 (Suppl. 1), 34-59.
Duberg, A. , Hansdotter, F. , How, A. -. , Holmström, A. & Lesko, B. (2013). Angeläget med generösare provtagning för hepatit C efter blodtransfusion Socialstyrelsens nya rekommendation för riskgrupper. Läkartidningen, 110 (34-35), 1477.
Palanisamy, N. , Danielsson, A. , Kokkula, C. , Yin, H. , Bondeson, K. , Wesslén, L. , Duberg, A. & Lennerstrand, J. (2013). Implications of baseline polymorphisms for potential resistance to NS3 protease inhibitors in Hepatitis C virus genotypes 1a, 2b and 3a.. Antiviral Research, 99 (1), 12-17.
Huang, J. , Magnusson, M. , Törner, A. , Ye, W. & Duberg, A. (2013). Risk of pancreatic cancer among individuals with hepatitis C or hepatitis B virus infection: a nationwide study in Sweden. British Journal of Cancer, 109 (11), 2917-2923.
Lagging, M. , Duberg, A. , Wejstål, R. , Weiland, O. , Lindh, M. , Aleman, S. & Josephson, F. (2012). Treatment of hepatitis C virus infection in adults and children: updated Swedish consensus recommendations. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 44 (7), 502-521.
Törner, A. , Dickman, P. , Duberg, A. , Kristinsson, S. , Landgren, O. , Björkholm, M. & Svensson, Å. (2011). A method to visualize and adjust for selection bias in prevalent cohort studies. American Journal of Epidemiology, 174 (8), 969-76.
Hofmann, J. N. , Törner, A. , Chow, W. , Ye, W. , Purdue, M. P. & Duberg, A. (2011). Risk of kidney cancer and chronic kidney disease in relation to hepatitis C virus infection: a nationwide register-based cohort study in Sweden. European Journal of Cancer Prevention, 20 (4), 326-30.
Duberg, A. , Pettersson, H. , Aleman, S. , Blaxhult, A. , Davidsdottir, L. , Hultcrantz, R. , Bäck, E. , Ekdahl, K. & et al. (2011). The burden of hepatitis C in Sweden: a national study of inpatient care. Journal of Viral Hepatitis, 18 (2), 106-118.
Törner, A. , Duberg, A. , Dickman, P. & Svensson, Å. (2010). A proposed method to adjust for selection bias in cohort studies. American Journal of Epidemiology, 171 (5), 602-608.
Davídsdóttir, L. , Duberg, A. , Törner, A. , Aleman, S. , Bäck, E. , Ekdahl, K. , Blaxhult, A. , Ekbom, A. & et al. (2010). Hepatocellular carcinoma in individuals with HBV infection or HBV-HCV co-infection in a low endemic country. Scandinavian journal of gastroenterology, 45 (7-8), 944-952.
Duberg, A. & Hultcrantz, R. (2009). Misleading figures on trends in mortality from hepatocellular carcinoma in Europe. Hepatology, 49 (1), 336-336.
Duberg, A. , Törner, A. , Davidsdóttir, L. , Aleman, S. , Blaxhult, A. , Svensson, Å. , Hultcrantz, R. , Bäck, E. & et al. (2008). Cause of death in individuals with chronic HBV and/or HCV infection, a nationwide community-based register study. Journal of Viral Hepatitis, 15 (7), 538-550.
Strauss, R. , Törner, A. , Duberg, A. , Hultcrantz, R. & Ekdahl, K. (2008). Hepatocellular carcinoma and other primary liver cancers in hepatitis C patients in Sweden: a low endemic country. Journal of Viral Hepatitis, 15 (7), 531-537.
Duberg, A. , Janzon, R. , Bäck, E. , Ekdahl, K. & Blaxhult, A. (2008). The epidemiology of hepatitis C virus infection in Sweden. Eurosurveillance, 13 (21).
Lindh, M. , Uhnoo, I. , Bläckberg, J. , Duberg, A. , Friman, S. , Fischler, B. , Karlström, O. , Norkrans, G. & et al. (2008). Treatment of chronic hepatitis B infection: an update of Swedish recommendations. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 40 (6-7), 436-450.
Duberg, A. , Nordström, M. , Törner, A. , Reichard, O. , Strauss, R. , Janzon, R. , Bäck, E. & Ekdahl, K. (2005). Non-Hodgkin's lymphoma and other nonhepatic malignancies in Swedish patients with hepatitis C virus infection. Hepatology, 41 (3), 652-659.
Norda, R. , Duberg, A. , Sönnerborg, A. & Olcén, P. (1995). Transmission of hepatitis C virus by transfusion in Orebro County, Sweden, 1990-1992. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 27 (5), 449-452.
Sjöberg, L. , Fredlund, H. & Duberg, A. (1988). A comparison between Bactec aerobic resin and hypertonic blood culture media.. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 96 (8), 720-722.

Artiklar, forskningsöversikter

Lagging, M. , Wejstål, R. , Duberg, A. , Aleman, S. , Weiland, O. & Westin, J. (2018). Treatment of hepatitis C virus infection for adults and children: updated Swedish consensus guidelines 2017. Infectious Diseases, 50 (8), 569-583.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Duberg, A. (2009). Hepatitis C virus infection: a nationwide study of associated morbidity and mortality. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Duberg, A. (2016). Bakterie- och parasitorsakade leversjukdomar. I: Greger Lindberg, Henry Nyhlin, Gastroenterologi och Hepatologi (ss. 253-256). Lund: Studentlitteratur AB.
Duberg, A. (2016). Virushepatiter. I: Greger Lindberg, Henry Nyhlin, Gastroenterologi och Hepatologi (ss. 247-252). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Gahrton, C. , Lindahl, K. , Westman, G. , Öhrn, F. , Dalgard, O. , Duberg, A. , Lidman, C. , Said, K. & et al. (2018). Prevalence of viremic hepatitis C virus, hepatitis B virus, or HIV infection and vaccination status among Swedish prisoners. Konferensbidrag vid 7th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU), Cascais, Portugal, September 19-21, 2018.
Särnblad, S. , Lidskog, M. , Walfridsson, H. , Hjelmqvist, H. & Duberg, A. (2018). Will Early Clinical Training improve the professional skills?: Experience from a New Medical Education in Sweden. Konferensbidrag vid AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.

Manuskript

Udumyan, R. , Montgomery, S. , Duberg, A. , Fang, F. , Valdimarsdottir, U. , Ekbom, A. , Smedby, K. E. & Fall, K. Beta-adrenergic receptor blockers and liver cancer mortality in a national cohort of hepatocellular carcinoma patients.
Duberg, A. , Pettersson, H. , Aleman, S. , Blaxhult, A. , Davidsdottir, L. , Hultcrantz, R. , Bäck, E. , Ekdahl, K. & et al. The burden of hepatitis C in Sweden : a national study of inpatient care.