This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin

Om du är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper inom det biomedicinska/medicinska området är våra internationella mastersprogram något för dig. Undervisningen har nära kopplingar till våra starka forskningsmiljöer.

GENERAL INFORMATION

  • Application
  • Information about fees
  • Insurance
  • Visa and residence permit
  • Sholarship
  • Important dates

Kardiovaskulär medicin, detta internationella Masterprogram ger kunskaper som ligger i forskningsfronten inom området experimentell kardiovaskulär medicin.
Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL)  och samordnas av
Kardiovaskulärt forskningscentrum vid Örebro universitet i nära samarbete med andra forskargrupper i Europa .

Innata immunförsvaret vid hälsa och sjukdom, detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och
utvecklingsarbete vid industri, myndigheter och hälso- och sjukvård.
Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper.

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är
ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande)
program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för
att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag-
tarmkanalen och hjärnan.