This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap

Utbildning på forskarnivå

Vill du bli doktorand på Institutionen för Medicinska vetenskaper? Här kan du forskarutbilda dig inom allt från orsaker till ohälsa och sjukdom till individens möjligheter att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Utbildningen sker i forskningsmiljöer i nära samarbete med andra internationella forskare.

Institutionen för Medicinska vetenskaper bedriver utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap, ett sammanhållet ämne för studier av orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.