This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen vid ett universitet. Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Doktorandstatistik 2023

Registrerade: 204

Nyantagna: 18

Genomförda halvtidsseminarium: 25

Genomförda licentiatseminarium: 0

Genomförda disputationer: 10

Vid Institutionen för medicinska vetenskaper bedrivs utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Ett sammanhållet ämne för studier av orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Utbildningen sker i forskningsmiljöer i nära samarbete med andra internationella forskare. Studier inom ämnet innefattar både grundforskning och tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik. Till sin natur utgörs stora delar av den medicinska vetenskapen av klinisk forskning.

Hos oss kan du specialisera dig inom någon av följande inriktningar: biomedicin, kirurgi eller medicin.

Studera.nu
Information från Universitets- och Högskolerådet om vad det innebär att studera på forskarnivå hittar du här.

Doktorandsektionen
Information om doktorandintroduktionen vid Örebro universitet, om doktorandsektionen DokSek samt aktuell seminarieserie riktad till våra studerande på forskarnivå hittar du här

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
Här hittar du information om Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län.

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Katja Fall
Biträdande inriktningsansvarig medicin: Stefan Särnblad
Studierektorer: Julia König och Amanj Saber