Musikhögskolan

Informationsprov MT

Informationsprov för sökande till

Konstnärligt kandidatprogram, MT-prov (musikteori)
Ämneslärare Musik, G2 (musikteori)

Provmoment

MT-provet innehåller följande tre delar

1 Musik och notbild

2 Musiklära

3 Satslära

Här nedan hittar du övningsexempel från MT-provet. Det finns provblanketter att ladda ner för provets olika delar. Det finns även ljudfiler till uppgifterna i delprovet Musik och notbild. Du hittar även facit så du kan kontrollera dina svar.