This page in English

Musikhögskolan

Administration och teknik

Enhetschef

Helena Eriksson

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Helena Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303350

Rum: M3104

Helena Eriksson

Studievägledare

Urban Tholén

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Urban Tholén

E-post:

Telefon: 019 303416

Rum: M3105

Urban Tholén

Utbildnings- och forskningsadministratör

Anna Dolk

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Anna Dolk

E-post:

Telefon: 019 303328

Rum: M3109

Anna Dolk

Therese Nordenberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Therese Nordenberg

E-post:

Telefon: 019 303343

Rum: M3107

Therese Nordenberg

Ekonom

Hoa Luu

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Hoa Luu

E-post:

Telefon: 019 303221

Rum: M3108, A2219

Hoa Luu

Institutionstekniker

Stefan Bäcklund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Stefan Bäcklund

E-post:

Telefon: 019 303599

Rum: M209

Stefan Bäcklund

Christian Lund

Tjänstetitel: Institutionstekniker Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Christian Lund

E-post:

Telefon: 019 303332

Rum: M1201

Christian Lund