Musikhögskolan

Personal inom Musikvetenskap/Musikpedagogik

Jon Mikkel Broch Ålvik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jon Mikkel Broch Ålvik

E-post:

Telefon: 019 303333

Rum: M3210

Jon Mikkel Broch Ålvik

Safa Canalp

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Safa Canalp

E-post:

Telefon: 019 303326

Rum: M3203

Safa Canalp

Annika Danielsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Annika Danielsson

E-post:

Telefon: 019 301292

Rum: M3211

Annika Danielsson

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sam de Boise

E-post:

Telefon: 019 303334

Rum: M3214

Sam de Boise

Martin Edin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Martin Edin

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Martin Edin

Anna Englund Bohm

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Anna Englund Bohm

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Karin Eriksson

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Karin Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Eva Georgii-Hemming

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Eva Georgii-Hemming

E-post:

Telefon: 019 303839

Rum: M3106, M3212

Eva Georgii-Hemming

Ester Lebedinski

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Ester Lebedinski

E-post:

Telefon: 019 303330

Rum: M3107

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jonathan Lilliedahl

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl

Samuel Lindlöf

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Samuel Lindlöf

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Samuel Lindlöf

Nadia Moberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Nadia Moberg

E-post:

Telefon: 019 303631

Rum: M3205

Nadia Moberg

Mårten Nehrfors Hulten

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Mårten Nehrfors Hulten

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: M3202

Jennie Tiderman-Österberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jennie Tiderman-Österberg

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jennie Tiderman-Österberg

Alexandra Ullsten

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Alexandra Ullsten

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Alexandra Ullsten

Peter van Tour

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Peter van Tour

E-post:

Telefon: 019 301184

Rum: M285

Peter van Tour

Ulrik Volgsten

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Ulrik Volgsten

E-post:

Telefon: 019 303895

Rum: M3215

Ulrik Volgsten

Yiren Zhao

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Yiren Zhao

E-post:

Telefon: 019 303432

Rum: M3217

Yiren Zhao

Benedetta Zucconi

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Benedetta Zucconi

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Benedetta Zucconi