Musikhögskolan

Personal inom Musikvetenskap/Musikpedagogik

Jon Mikkel Broch Ålvik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jon Mikkel Broch Ålvik

E-post:

Telefon: 019 303333

Rum: M3210

Jon Mikkel Broch Ålvik

Annika Danielsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Annika Danielsson

E-post:

Telefon: 019 301292

Rum: M3211

Annika Danielsson

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sam de Boise

E-post:

Telefon: 019 303334

Rum: M3214

Sam de Boise

Rebecca Dobre Billström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Rebecca Dobre Billström

E-post:

Telefon: 019 303108

Rum: M3208

Eva Georgii-Hemming

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Eva Georgii-Hemming

E-post:

Telefon: 019 303839

Rum: M3106, M3212

Eva Georgii-Hemming

Christina Larsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Christina Larsson

E-post:

Telefon: 019 303354

Rum: M3209

Christina Larsson

Katarina Lindblad

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Katarina Lindblad

E-post:

Telefon: 019 301427

Rum: M3206

Katarina Lindblad

Samuel Lindlöf

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Samuel Lindlöf

E-post:

Telefon: 019 303854

Rum: M3204

Samuel Lindlöf

Nadia Moberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Nadia Moberg

E-post:

Telefon: 019 303631

Rum: M3205

Nadia Moberg

Alexandra Ullsten

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Alexandra Ullsten

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: M3204

Alexandra Ullsten

Maria Westvall

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Maria Westvall

E-post:

Telefon: 019 303444

Rum: M3202

Maria Westvall

Ulrik Volgsten

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Ulrik Volgsten

E-post:

Telefon: 019 303895

Rum: M3215

Ulrik Volgsten

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jonas Ålander

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: M3207

Jonas Ålander