Musikhögskolan

Personal inom Teater och Scenkonst

Ulrika Landell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Ulrika Landell

E-post:

Telefon: 019 303488

Rum: M3117

Ulrika Landell

Johanna Levin

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Johanna Levin

E-post:

Telefon: 019 303363

Rum: M361

Johanna Levin

Christer Mathisen

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Christer Mathisen

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lina Nestor

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Lina Nestor

E-post:

Telefon: 019 303574

Rum: M3116

Jens Remfeldt

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jens Remfeldt

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jens Remfeldt

Isa Schöier

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Isa Schöier

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Johanna Ståhl

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Johanna Ståhl

E-post:

Telefon: 019 303345

Rum: M3116

Sten Wistrand

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sten Wistrand

E-post:

Telefon: 019 303804

Rum: F2141

Sten Wistrand