Musikhögskolan

Personal inom Teater och Scenkonst

Annika Danielsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Annika Danielsson

E-post:

Telefon: 019 301292

Rum: M3211

Annika Danielsson

Ulrika Landell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Ulrika Landell

E-post:

Telefon: 019 303488

Rum: M3117

Ulrika Landell

Johanna Levin

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Johanna Levin

E-post:

Telefon: 019 303775

Rum: M361

Johanna Levin

Jonathan Lilliedahl

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jonathan Lilliedahl

E-post:

Telefon: 019 303341

Rum: M3209

Jonathan Lilliedahl

Anna Linder

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Anna Linder

E-post:

Telefon: 019 303488

Rum: M3116

Anna Linder

Jens Remfeldt

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Jens Remfeldt

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jens Remfeldt

Johanna Ståhl

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Johanna Ståhl

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sten Wistrand

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sten Wistrand

E-post:

Telefon: 019 303804

Rum: F2141

Sten Wistrand