Musikhögskolan

Stråk

Katarina Andreasson

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Katarina Andreasson

E-post:

Telefon: 019 303351

Rum: -

Katarina Andreasson

Sebastien Dubé

Tjänstetitel: Timlärare Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sebastien Dubé

E-post: -

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Hampus Linderholm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Hampus Linderholm

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Hampus Linderholm

Christian Svarfvar

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Christian Svarfvar

E-post:

Telefon: 019 301013

Rum: -

Christian Svarfvar